Szukaj na tym blogu

wtorek, 2 grudnia 2014

Nowa Rada, stare problemy

W minionym tygodniu odbyła się I sesja nowej Rady Miasta. Radni złożyli przysięgę i dokonali wyboru władz Rady. Przewodniczącą została radna Małgorzata Hempowicz, a wiceprzewodniczącym radny Tomasz Potocki. Podczas obrad wrócił także temat budowy dużych obiektów handlowych w pobliżu ulic Moniuszki i Solskiego. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przeczytała pismo mieszkańców tej okolicy, którzy po raz kolejny apelują o pomoc. 

Publikujemy apel mieszkańców w pełnej wersji:
Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Miasta Puszczykowa,

W związku z kolejną próbą podejmowaną przez inwestorów celem poszerzenia terenów handlowo usługowych w centrum Puszczykówka, między ogrodami z zabudową jednorodzinną, kosztem działek mieszkaniowych , a mianowicie wnioskiem pp. Bolewskich do Burmistrza Miasta Puszczykowa o ustalenie warunków zabudowy dla utwardzenia działek 175/2 i 176 a tym samym zalegalizowania samowoli budowlanej w postaci wybrukowania litą kostką brukową 90% powierzchni działek mieszkaniowych, stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciw w/w inwestycjom, sprzecznym z Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, Strategią Miasta , jego wizją miasta-ogrodu, zagrażającym wszystkim sąsiadującym z tym terenem mieszkańcom i nade wszystko rujnującym tradycyjny charakter naszej miejscowości . Mamy nadzieję , że projekt decyzji , przesłany przez Pana Burmistrza do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego dnia 20.11.2014, w którym ustala Pan warunki zabudowy tym samym legalizując samowolę budowlaną , nie jest decyzją ostateczną. Mieszkańcy wielokrotnie informowali Pana Burmistrza o toczącym się na rzeczonych działkach nielegalnym procederze , a mianowicie :
-utwardzenie działek mieszkaniowych w 90% litą kostką brukową bez stosownych zezwoleń, -posadowienie hali o wymiarach 12mx21m bez stosownych zezwoleń,
-myjnia i parking tirów, bez stosownych zezwoleń. 

Wniosek inwestora wpisuje się w koncepcję zabudowy tego terenu i działki przyległej ( firma Boltex), przedstawianej przez inwestora w Urzędzie Miasta, zgodnie z którą na wnioskowanych działkach miałby się znaleźć parking obsługujący supermarket sieciowy. Nie rozumiemy decyzji, w której nie tylko legalizuje Pan samowolę budowlaną inwestora, ale również zmienia dotychczasową funkcję wnioskowanych działek z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową . Teren obu działek określa jako teren mieszkaniowy obowiązujące Studium. Nadmieniamy, że oprócz będącej w toku sprawy z wniosku pp. Bolewskich toczy się postępowanie w sprawie wniosku inwestorów o warunki zabudowy dla dwóch innych obiektów handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie ( ul. Moniuszki -inwestor odwołał się od decyzji Burmistrza do SKO , które przychyliło się do wniosku inwestora i wydało warunki na w/w inwestycję- obiekt handlowy o pow. ok 1200m2; oraz wnioskowane kolejne setki m2 powierzchni handlowej plus kilkukondygnacyjna zabudowa deweloperska na terenie obecnego SPOŁEM przy ulicy Dworcowej, wielokrotnie powiększonego o działki sąsiadujące wykupione przez współ-inwestorów).

Szanowny Panie Burmistrzu wierzymy że dołoży Pan wszelkich starań aby na ile to jeszcze możliwe zabezpieczyć Puszczykówko przed zamienieniem go w betonową pustynię , kilku tysięcy metrów kwadratowych marketów , parkingów i zabudowy deweloperskiej. W świetle naszych masowych protestów wobec planowanych inwestycji, popartych setkami podpisów , pism i wniosków składanych na Pana ręce w przeciągu ostatnich lat, apelujemy, aby nie legalizował Pan samowoli budowlanej, której celem jest poszerzenie tak już uciążliwej działalności inwestorów na tych działkach , a w perspektywie nie ułatwiał realizacji koncepcji zabudowy tego terenu marketami sieciowymi i zblokowaną zabudową deweloperską, co docelowo zniszczy tradycyjny charakter Puszczykówka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz