Szukaj na tym blogu

sobota, 31 maja 2014

Burmistrz cenzuruje "Echo Puszczykowa"

Marcin Muth*

Z dużym zdziwieniem przyjąłem informację radnego Macieja Krzyżańskiego na temat odmowy publikacji jego artykułu pt. "Denerwuje mnie lekkomyślne wydawanie funduszy publicznych" w wydawanym przez Urząd Miasta informatorze miejskim "Echo Puszczykowa". Jak wynika z korespondencji między radnym a redaktorem Bogdanem Lewickim publikacji artykułu sprzeciwił się sam burmistrz Andrzej Balcerek. Dlaczego? Według niego artykuł zawierał nieprawdziwe informacje.

Poprosiłem radnego Macieja Krzyżańskiego o sprawdzenie swojego artykułu pod względem merytorycznym i odniesienie się do zarzutów burmistrza. Radny przygotował długą listę dowodów na prawdziwość swoich argumentów oraz precyzyjnie uzasadnił wyrażone w artykule opinie. Podjąłem zatem decyzję, aby jego artykuł opublikować na blogu Zielone Puszczykowo w oryginalnej wersji wraz z korespondencją między redakcją a radnym oraz dowodami na to, że radny nie mijał się w swoim artykule z prawdą. Każdy z mieszkańców będzie mógł ocenić, czy cenzura prewencyjna zastosowana przez burmistrza była uzasadniona. 

Dziwi mnie, że burmistrz tak starannie czyta artykuły radnego Krzyżańskiego przed publikacją, a wcześniej nie zauważał w artykułach innych radnych kłamliwych opinii i bezpodstawnych oskarżeń. Nie przeszkadzało burmistrzowi, gdy mieszkańców przez prawie dwa lata okłamywał przewodniczący Zbigniew Czyż i nie reagował, gdy radna Małgorzata Szczotka rzucała poważne oskarżenia na wielu mieszkańców, nie podając żadnych dowodów. Dziś przeszkadza mu jednak, gdy młody radny próbuje zebrać rzetelne informacje na temat inwestycji miejskich. Wstyd. 

W czerwcu będziemy obchodzić 25-tą rocznicę odzyskania wolności i demokracji. Przykro mi, że w moim rodzinnym mieście władze miejskie nie tylko nie rozumieją trudnych terminów demokratycznych takich jak partycypacja, konsultacje, dialog i konsensus, ale mają nawet problemy z zaakceptowaniem samej definicji demokracji oraz jej podstawowej zasady jaką jest wolność słowa. 

Poniżej publikuję tekst radnego Macieja Krzyżańskiego oraz historię jego korespondencji z wydawcą "Echa Puszczykowa". Uważam, że tak samo mogła postąpić redakcja "Echa Puszczykowa". Dyskusja na temat sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy jest w Puszczykowie bardzo potrzebna. Nawet jeśli ktoś popełnia drobne błędy w formułowaniu zarzutów, nie należy mu zamykać ust. 

Nie doszukałem się w tekście radnego Krzyżańskiego błędów popełnionych z premedytacją. Część faktów w gąszczu sprzecznych wypowiedzi urzędników miejskich naprawdę trudno ustalić, a część wypowiedzi jest po prostu opinią, do której każdy ma prawo. Najbardziej niepokoją jednak wypowiedzi miejskich urzędników, które próbują zaprzeczać fatalnemu stanowi budynku, który miasto w pośpiechu zakupiło.

Denerwuje mnie lekkomyślne 
wydawanie funduszy publicznych
Maciej Krzyżański**
  Miała być "Książnica XXI wieku" a jest
  "Skarbonka XXI wieku". Fot. M. Krzyżański
Obecna kadencja Rady Miasta Puszczykowa od ponad trzech lat uchwala kontrowersyjne wydatki z budżetu miasta. Chciałbym się podzielić moimi przemyśleniami po posiedzeniu komisji tematycznych i po kwietniowej Sesji Rady Miasta. Jak wiadomo budżet naszego miasta jest bardzo mały i każdy wydatek powinien być starannie przemyślany i przedyskutowany. Niestety włodarze Puszczykowa nie przejmują się racjonalnymi wydatkami. Dokonują lekkomyślnych zakupów i dotacji często pod wpływem chwili. W tym artykule chciałbym opisać tylko kilka bardzo kontrowersyjnych wydatków.

Pierwszym z nich jest zakup budynku na Rynku. Oferta sprzedaży obiektu „wisiała” na największym portalu aukcyjnym przez kilka miesięcy. Niestety, nie było chętnych na zakup. Jeden z urzędników wypatrzył nagle ofertę. Rada Miasta w grudniu 2012 roku bez większej dyskusji wyraziła zgodę na zakup obiektu. Zdecydowano o przeznaczeniu budynku na „Książnicę XXI wieku”. Niestety obiekt – mimo, że nowy – wymagał generalnego remontu. Włodarze miasta nie przejęli się faktem, że stropy obiektu są za słabe. Podjęto prace budowlane – wyburzono ściany i wybudowano je na nowo. Wzmocnione zostały stropy, za poważne pieniądze. Większość okien nadawała się do wyprostowania, gdyż były krzywe lub po prostu trzeba było je wymienić. Nowa biblioteka jest obiektem bardzo małym, jednak ostatnie „Echo Puszczykowa” poinformowało, że będą się w „Książnicy XXI wieku” odbywać „imprezy kulturalne, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy naszego miasta”. Ciekawe gdzie? W sali konferencyjnej która liczy 14 metrów kwadratowych? Na komisji tematycznej zwróciłem uwagę, że drewna na fasadzie są popękane. Urzędnicy zgodzili się z moją uwagą, że naprawa nie jest uwzględniona w przetargu. Zwróciłem również uwagę, że nie będzie możliwy dostęp do toalety dla niepełnosprawnych, bo w miejscu chodnika jest parking. Okazało się, że trzy cenne miejsca parkingowe na Rynku zostaną zlikwidowane – za co my zapłacimy. Nowa biblioteka i inwestycje z tym związane kosztowały miasto grube miliony złotych i przyczyni się do zatłoczenia już zatłoczonego Rynku. Zamiast „Książnicą XXI wieku” okazała się „Misiem XXI wieku”.

Drugim lekkomyślnym wydatkiem w ostatnich dniach jest dotacja na zakup samochodu dla OSP. W dniu 7 kwietnia 2014 roku odbyła się Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. Jednym z kilku punktów omawianych na posiedzeniu był wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczący dofinansowania z budżetu miasta zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego ze zbiornikiem 200 litrów za 155 tysięcy złotych (w tym 46 tysięcy ze środków miejskich). Miałem kilka zastrzeżeń pod adresem projektu dofinansowania zakupu samochodu dla OSP. Pierwszym z zastrzeżeń był szybki termin na podjęcie decyzji. OSP chce pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”. Czyli, jak sama nazwa programu mówi, można się ubiegać o dofinansowanie w przyszłym bądź kolejnych latach. Tymczasem Prezes OSP chce złożyć wniosek o dotacje już w tym roku. Termin składania wniosku o dotacje przypadał na 8 kwietnia 2014 roku – czyli jeden dzień po posiedzeniu komisji. Tak krótki termin sprawia, że decyzję trzeba podejmować szybko, a pośpiech jest na ogół złym doradcą. Komisja i Rada Miasta zaopiniowała wniosek pozytywnie, co według mnie jest działaniem "na szybko”. Zakup nowego wozu powinien teraz być spokojnie omówiony i wpisany ewentualnie do budżetu na rok 2015. 

Sprawa druga z tym zakupem związana. Prezes OSP stwierdził, że nie będzie wykupywane ubezpieczenie AC na nowy samochód. To bardzo ryzykowna decyzja. Wypadki się zdarzają (nawet strażakom). Łatwo sobie wyobrazić co się stanie jeśli w czasie dojazdu na akcję, w pośpiechu, dojdzie do wypadku i zniszczenia pojazdu. Cóż wtedy z nowym wozem? Kto sfinansuje naprawę, jeśli AC nie będzie wykupione? Kolejna sprawa: przecież nowego wozu nie można trzymać „pod chmurką”. Obawiam się, że w czasie zimy wóz nie będzie mógł być używany ze względu na temperaturę. Zwróciłem na to uwagę podczas posiedzenia komisji. Potwierdził to prezes OSP, który powiedział, że samochód taki musi być przechowywany w odpowiednich warunkach, bądź można użyć grzałki w celu podwyższenia temperatury pojemnika (rozwiązanie tymczasowe, brzmiące kuriozalnie i nie wiem czy zgodnie z przepisami). W Polsce temperatury minusowe są często przez pięć miesięcy, więc utrzymanie takiego wozu będzie bardzo kosztowne – prąd kosztuje. Kto sfinansuje ogrzewanie grzałką samochodu? Podatnicy. Zakup nowego wozu strażackiego niejako obliguje więc miasto do budowy remizy, gdyż nowy samochód ratowniczy postawiony „pod chmurką” szybko ulegnie zniszczeniu. Prezes OSP przedstawił plan budowy remizy strażackiej za prawie 800 tysięcy złotych. Mówił o możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, ale wolałbym znać pewniki, a nie tylko możliwości. Puszczykowa nie stać w dzisiejszej sytuacji budżetowej na budowę remizy, ani na istotne jej dofinansowanie.

W naszym mieście są ważniejsze wydatki takie jak budowa dróg i chodników. Wielu mieszkańców nieutwardzonych ulic takich jak Bałtycka, Grunwaldzka, Reymonta czy Polna czeka od lat na prace budowlane. Przez wiele jeszcze lat to te wydatki powinny być dla radnych i burmistrza priorytetowymi. Równie ważną sprawą jest przejście przez tory na ulicy 3 Maja, które zostanie zlikwidowane podczas remontu linii Poznań – Wrocław. Budżet naszego miasta jest skromny i każdy wydatek powinien być starannie przedyskutowany i przemyślany. Niestety rządzący miastem mało takimi rzeczami się przejmują. Wolą zabłysnąć stawiając sobie pomniki w postaci budynku na Rynku czy dofinansowując koalicjanta zakupem wozu strażackiego lub budową remizy strażackiej. 

Historia korespondencji 
radnego Macieja Krzyżańskiego 
z redaktorem Bogdanem Lewickim.

List z odmową publikacji: 

Szanowany Panie.

Zmuszony jestem odmówić opublikowania Pana tekstu w formie, w której otrzymałem go od Pana mailem w dniu 6 maja br.

Decyzja została podjęta, po konsultacji z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem, który jest wydawcą Echa Puszczykowa i zgodnie z Prawem prasowym odpowiada prawnie za treści publikowane w tym czasopiśmie (nawet jeśli są to teksty sygnowane nazwiskami radnych).

Po konsultacji z pracownikami Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych stwierdzono, że we fragmencie dotyczącym budowy biblioteki na Rynku znajdują się nieprawdziwe informacje, które gdyby zostały opublikowane wymagałyby sprostowania przez Burmistrza.

Z poważaniem Bogdan Lewicki
redaktor naczelny Echa Puszczykowa 


Prośba o podanie powodów odmowy publikacji: 

Dzień Dobry,

1) Proszę o wskazanie konkretnego fragmentu, który nie zgadza się z prawdą? Czy tekst w ogóle nie będzie opublikowany? Rozumiem, że po wskazaniu konkretnego fragmentu i dokonaniu przeze mnie korekty tekst się ukaże.
2) Czy jako radny nie mam prawa publikować swoich opinii na łamach „Echa Puszczykowa”? Czy inni radni mają jakieś inne prawa? W "Echu Puszczykowa" ze stycznia 2014 radna opisuje osoby obserwujące obrady w specyficzny sposób. Rozumiem, że za wszystkie opinie opublikowane w latach 2010- 2014 odpowiada Pan i były one konsultowane z burmistrzem?
3) Jestem Radnym Miasta Puszczykowa wybranym w demokratycznych wyborach. "Echo Puszczykowa" jest wydawane za publiczne pieniądze i każdy Radny ma prawo do publikacji na łamach miejskiego informatora.
4) Jeśli Burmistrz ma jakieś uwagi to może je sprostować. Proszę bardzo.
5) Podsumowując żądam ukazania się tego tekstu.

Pozdrawiam serdecznie,
Maciej Krzyżański 

Odpowiedź redaktora "Echa Puszczykowa" zawierająca zarzuty wobec tekstu radnego Krzyżańskiego:
Szanowny Panie.
 


Zgodnie z Pana prośbą o wskazanie fragmentów, które nie zgadzają się z faktami wyjaśniam, że po konsultacji z Burmistrzem, jego zastępcą oraz pracownikami referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego ustalono następujące niezgodności:
 

- Rada Miasta podjęła decyzję o kupnie budynku na Rynku po długiej dyskusji podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, Kultury, Edukacji i Sportu oraz sesji, a nie jak Pan stwierdza bez większej dyskusji;

- w budynku nie wyburzano i nie budowano na nowo, jak pan utrzymuje, żadnych ścian;

- w budynku nie było konieczności prostowania żadnych okien, nie było również konieczności wymiany okien;

- wzmocnienie stropów nie stanowiło „poważnych pieniędzy” w koszcie całej inwestycji;
- nowa biblioteka nie jest obiektem bardzo małym, jej powierzchnia wynosi 317 m kw i jest większa od powierzchni „starej” biblioteki”;

- w nowej bibliotece nie ma Sali konferencyjnej, o powierzchni 14 m kw parter obiektu zaprojektowany jest w taki sposób, aby można tam prowadzić wypożyczanie książek oraz prowadzić np.: spotkania autorskie, wernisaże (możliwa do zaadoptowania powierzchnia na ten cel to 59,9 m.kw.);

- dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych będzie możliwy;

- nie będą zlikwidowane miejsca parkingowe, a będą one zamienione na miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których brakuje w tej części rynku;

- nowa biblioteka i inne zadania związane z jej przeniesieniem nie kosztowała „grubych milionów złotych”; całość inwestycji to koszt ok 1,5 mln zł.
 


Nieprawdziwe informacje umieścił Pan również w drugim fragmencie tekstu dotyczącym zakupu wozu strażackiego dla OSP Puszczykowo - dofinansowanie zakupu wozu strażackiego nie jest, jak Pan utrzymuje w swoim tekście, dofinansowaniem koalicjanta, ponieważ w Radzie Miasta nie istnieje żadna koalicja.
 

Radni Puszczykowa, w tym również Pan, mogą publikować w Echu Puszczykowa, jednak każdorazowo teksty konsultowane są z wydawcą i publikowane pod warunkiem, że w gazecie jest wolne miejsce, a teksty nie zawierają nieprawdziwych informacji, które można wychwycić i skorygować na etapie redagowania gazety.
 Mając na uwadze, to, że jak już Pana informowałem wydawcą Echa Puszczykowa jest Burmistrz Puszczykowa to on zgodnie z Prawem prasowym ponosi odpowiedzialność prawną za zamieszczane w tym periodyku teksty.
 W okresie od stycznia 2011 r. do dnia dzisiejszego, do żadnego z tekstów, które ukazały się w Echu Puszczykowa nie żądano opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji.
 

Bogdan Lewicki redaktor naczelny Echa Puszczykowa

Odpowiedź radnego Macieja Krzyżańskiego 
na zarzuty Burmistrz i urzędników do jego tekstu

Zarzut: "Rada Miasta podjęła decyzję o kupnie budynku na Rynku po długiej dyskusji podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, Kultury, Edukacji i Sportu oraz sesji, a nie jak Pan stwierdza bez większej dyskusji"

Decyzja została podjęta w grudniu. Dobrze ilustruje to wywiad na blogu "Zielone Puszczykowo" z krytykującym zakup Krzysztofem J. Kamińskim, który starannie odtworzył procedurę podejmowania decyzji. Ponadto, w styczniu 2013 roku przewodniczący rady Zbigniew Czyż w wywiadzie dla "Echa  Puszczykowa" mówił, że nie wie co tam będzie.


Zarzut: "W budynku nie wyburzano i nie budowano na nowo, jak pan utrzymuje, żadnych ścian"

Maciej Krzyżański: Podczas omawiania projektu na komisjach tematycznych pokazywano, które ściany zostaną wyburzone i wybudowane nowe. Jako osoba korzystająca z rynku widziałem wyburzenia i budowę nowych ścian. Przykładem może być wyburzenie części ściany w celu zrobienia wejścia/drzwi. Przesyłam zdjęcia ściany z "Głosu Puszczykowa" oraz nowe przeze mnie zrobione teraz. Przesyłam zdjęcie cegieł zza budynku. 

Ściana przed remontem.
Ściana po remoncie. Fot. M. Krzyżański
Nowe drzwi w ścianie. Fot. M. Krzyżańki
Zarzut: "W budynku nie było konieczności prostowania żadnych okien, nie było również konieczności wymiany okien" 

Naklejka na oknach informuje, że zostały kupione
w 2011 roku. Od tego czasu nie było odpowiednio
zamontowane. Fot. M. Krzyżański

MK: Zadałem pytanie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na temat krzywych okien. Na moje pytanie o krzywe okna wiceburmistrz odpowiedział: „Część mamy w projekcie chyba do wymiany, ale głównie wykonawca jest zobowiązany do regulacji całego okucia [...] Tych krzywych okien nie zostawimy na pewno” (58 minuta nagrania z KEKiS z dnia 15.04.2014 ). Ostatnio zrobiono podmurówkę pod oknami i je wyprostowano. Jak widać na naklejkach okna zostały zakupione w 2011 roku i przez blisko trzy lata były obwieszone. Teraz się ruszają dziwnie. Wydaje mi się, że mogły się wypaczyć. 

Zarzut: "Wzmocnienie stropów nie stanowiło „poważnych pieniędzy” w koszcie całej inwestycji"

MK: Około 40 tysięcy złotych to nie są poważne pieniądze? 

Zarzut: "Nowa biblioteka nie jest obiektem bardzo małym, jej powierzchnia wynosi 317 m.kw. i jest większa od powierzchni „starej” biblioteki” 

MK: Miasto bierze pod uwagę tylko powierzchnię wypożyczalni w „starej szkole". Całość budynku funkcjonowała jako BMCAK i powierzchnia tej instytucji była większa od nowej biblioteki. Powierzchnia BMCAK obecnie wynosi 987,40 m2 (w tym klatki schodowe, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze oraz harcówka), sama Sala Teatralna - 103,6 m2 (scena wymiar 500 cm x 400 cm).

Zarzut: "W nowej bibliotece nie ma Sali konferencyjnej, o powierzchni 14 m.kw. parter obiektu zaprojektowany jest w taki sposób, aby można tam prowadzić wypożyczanie książek oraz prowadzić np.: spotkania autorskie, wernisaże (możliwa do zaadoptowania powierzchnia na ten cel to 59,9 m.kw.)"
Grafika z Głosu To kółko otoczone
kółkami to sala konferencyjna. 

MK: W projekcie przedstawionym radnym przez projektanta była sala konferencyjna na 14 metrów. Potwierdza to c
ytat z „Głosu Puszczykowa” (maj 2013): „Do wykorzystania na spotkania autorskie będzie ponad trzydziestometrowa przestrzeń, którą dodatkowo powiększyć będzie można o kolejną salkę, co razem da powierzchnię prawie 45 metrów kwadratowych. Ta mała salka konferencyjna zaplanowana została w przeszklonej z trzech stron części poddasza od strony płyty dużego rynku” 

Zarzut: "Dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych będzie możliwy; - nie będą zlikwidowane miejsca parkingowe, a będą one zamienione na miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których brakuje w tej części rynku"

To nie tylko nie jest chodnik dla
niepełnosprawnych, to w ogóle trudno nazwać
chodnikiem. Fot. M. Krzyżański
MK: Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pytałem o chodnik jaki prowadzi do toalety. W mojej ocenie był on za wąski jak dla osób niepełnosprawnych. Każdy powinien mieć dostęp do toalety publicznej. Okazało się, że to nie jest nawet chodnik. (60 minuta nagrania z KEKiS z dnia 15.04.2014) Zapytałem się czy będą „zredukowane” miejsca parkingowe. Kierowniczka Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała „Tak” (Mogę dodać, że nie zmieści się na tym chodniczku osoba na wózku. Więc idea, że będzie tam miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest pomysłem powstałym po komisji. Wyraźnie napisałem na początku mojego tekstu, że prezentuję społeczeństwu informacje jakie otrzymałem na komisjach tematycznych. 

Zarzut: "Nowa biblioteka i inne zadania związane z jej przeniesieniem nie kosztowała „grubych milionów złotych”; całość inwestycji to koszt ok 1,5 mln zł. "


W tym wyliczeniu nie zostały ujęte koszty remontu „starej szkoły” czyli BMCAK oraz pomieszczeń Centrum Animacji Kultury w Szkole Podstawowej nr 1. Koszty całego przedsięwzięcia: 
 • Zakup budynku na Rynku: 750 tysięcy złotych, po odliczeniu 140 tysięcy VAT pozostaje 610 tysięcy złotych;
 • Dotacja 700 tysięcy złotych (Echo styczeń 2013 strona 7) lub 623 tysięcy złotych (Echo w sierpniu 2013 strona 5) + 219 tysięcy złotych z UM, czyli łącznie 842 tysiące złotych; Dotacja na adaptację budynku na Rynku teraz zwiększyła się do 342 tysięcy (materiały przesłane mi teraz przez UM);
 • Adaptacja budynku po Bibliotece Miejskiej CAK ("stara szkoła") to 313 tysięcy złotych (materiały przesłane przez UM);
 • Budowa ulicy Sportowej (miejsca parkingowe dla biblioteki) to 400 tysięcy złotych (Echo styczeń 2013 strona 7) + 60 tysięcy na oświetlenie (materiały z UM);
 • Przetarg na przebudowę pomieszczeń dla Centrum Animacji Kultury w nowej szkole – nierozstrzygnięty. Nie wiadomo ile będzie kosztował ostatecznie - w planach 220 tysięcy (Echo listopad 2013);
 • Należy jeszcze dodać, że zwiększy się ruch na Rynku i teraz UM chce zrobić parkometry (będzie omawiane na komisji tematycznej w przyszłym tygodniu) 
 • Ponadto warto pamiętać, że w poprzedniej kadencji przeznaczono odpowiednie kwoty na przystosowanie budynku starej szkoły do funkcji BMCAK i te fundusze będą wyrzucone w błoto.
Uważam, że Miasta w obecnej sytuacji budżetowej nie stać na takie kontrowersyjne wydatki.


*Marcin Muth - założyciel i redaktor bloga "Zielone Puszczykowo".
**Maciej Krzyżański - radny wybrany w tegorocznych wyborach uzupełniających z ramienia komitetu "Odświeżmy Puszczykowo", historyk i współpracownik puszczykowskich mediów. 

Mistrzostwa Puszczykowa w grach planszowych

Bogna Urbaniak-Wichniewicz*

Nowoczesne gry planszowe to miła odskocznia od codzienności. Pozwalają usiąść w gronie rodziny, znajomych, by poćwiczyć szare komórki, wspólnie się pośmiać i pogłówkować. Każdy znajdzie wśród nich propozycje dla siebie. Mali i duzi, miłośnicy rywalizacji czy współpracy, pasjonaci ekonomi lub historii. Można zagrać szybką partię w 15 minut lub spędzić przy planszy 10 godzin. 

By zachęcić do tej formy spędzania czasu wolnego zapraszamy na I Mistrzostwa Puszczykowa w grach planszowych. Grą, którą chcielibyśmy zaproponować to „6 BIERZE” familijną, szybką i przyjemną grę karcianą, której zasady można opanować w mniej niż 15 minut. Za prostymi zasadami i minimalną liczbą elementów kryje się wspaniała gra logiczna, która została doceniona przez stowarzyszenie MENSA zdobywając w 1996 r. nagrodę dla najlepszej gry rozwijającej logiczne rozumowanie.

Zapraszamy 1 czerwca o godzinie 15 do namiotów planszomaniaków rozstawionych przed budynkiem Centrum Animacji Kultury (Stara Szkoła). Przez pierwsze 30 minut będzie można poznać zasady oraz rozegrać partię próbną. A potem …. zaczynamy turniej. Rozgrywki będą prowadzone w 3 kategoriach wiekowych: Młodzicy (10-14 lat), Juniorzy (14-18 lat) oraz Open (+18 lat). Zapraszamy dzieci z rodzicami do wspólnej zabawy i powalczenie o tytuł Puszczykowskiego Mistrza Gier Planszowych.

Zachęcam do przeczytania programu turnieju oraz pobrania zasad gry w „6 Bierze” oraz regulaminu.


*Bogna Urbaniak-Wichniewicz - współpracowniczka bloga "Zielone Puszczykowo", zakochana w naszym mieście, w którym mieszka od urodzenia, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego, zamiłowana pszczelarka i pasjonatka biegów na orientację.

piątek, 30 maja 2014

Trubadurzy i Brathanki gwiazdami Dni Puszczykowa

Dni Puszczykowa, podobnie jak w zeszłym roku, będą trwać tylko jeden dzień. Impreza odbędzie się na terenie Centrum Animacji Sportu w sobotę 28 czerwca 2014 r. Poniżej publikujemy planowany program imprezy, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu.

12.00-12.10 - Powitanie
12.10-12.15 - BRACTWO KURKOWE
12.15-12.45 - ILUZJONISTA pokaz magii
12.45-13.00 - Występ taneczny dzieci FitArt
13.00-13.20 - Grupa Baletowa pod opieką Margot Lampy Słabosz
13.20-13.50 - Pokaz tańca irlandzkiego CELTICA - dzieci
13.50-14.20 - Wręczenie Nagród Sportowych
14.20-14.45 - Koncert gitarowy dzieci i młodzieży z warsztatów BMCAK pod opieką Carlosa Ramireza
14.45-15.30 - Występ dzieci biorących udział w projekcie BRAVE KIDS
15.30-16.00 - Występ zespołu folklorystycznego WIELKOPOLANIE
16.00-16.20 - Prezentacja koła wokalnego AS w Puszczykowie
16.20-17.00 - Pokaz taneczny dzieci i młodzieży z warsztatów BMCAK pod opieką Adriana Rzetelskiego
17.00-17.15 - Pokaz ZUMBY – Manuela Mazurek
17.30-19.00 - Koncert zespołów rockowych z Puszczykowa (Grass Machine, BABAYAGA)
19.00-20.15 - Koncert zespołu TRUBADURZY 
20.15-21.00 - Kabaret „ Wyjście Ewakuacyjne”
21.30-23.00 - Gwiazda Wieczoru BRATHANKI 
23.00-24.00 - Dyskoteka pod gwiazdami

Ponadto, w godzinach od 12.00 do 19.00, odbędą się zabawy interaktywne dla dzieci, a o 14.00 serwowana będzie darmowa grochówka.

czwartek, 29 maja 2014

Puszczykowianka w finale ogólnopolskiego konkursu

Wiemy już, które listy powalczą o tytuł Najpiękniejszego listu dla Ziemi 2014. Do finału trafiło 150 prac napisanych przez uczniów z całej Polski. Wśród nich znalazł się również list uczennicy z Puszczykowa.

Prawie 900 prac
Na konkurs organizowany w ramach akcji Listy dla Ziemi wpłynęło prawie 900 prac. Zgodnie z tegoroczną ideą ich głównym tematem było zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem odpadów w piecach i niską emisją. Ale nie tylko. Uczniowie w zależności od wieku swoje pomysły na dbanie o środowisko przedstawiali w formie rysowanej lub pisanej.

Decyzja jury

Po wielu dniach czytania listów, segregowania ich i debatowania jury wybrało finałowe 150 prac. Zostały one zamieszczone na specjalnej aplikacji konkursowej na Facebooku Listów dla Ziemi. By na nie zagłosować wystarczy:

 1. Polubić fanpage Listy dla Ziemi.
 2. Wejść do aplikacji konkursowej i oddać swój głos na wybraną pracę.
Jedna osoba w ciągu 24 godzin może zagłosować na jeden list tylko raz. 

Ogólnopolska akcja

Konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Do tegorocznej edycji projektu przyłączyło się ponad 300 gmin i tysiące placówek z całej Polski. 

Zachęcamy do głosowania. Zwłaszcza, że na najpiękniejsze listy czekają nagrody. Głosowanie na Facebooku potrwa do 15 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 czerwca. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie listydlaziemi.pl

Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest pod patronatem Ministra Środowiska. Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i we Wrocławiu.

środa, 28 maja 2014

Brakuje rodzin goszczących Brave Kids!

Dzieci z Maroka.
Za trzy tygodnie w ramach projektu Brave Kids do Puszczykowa przylecą odważne dzieci. Brakuje 2 rodzin, które ugoszczą w swoich domu młodych artystów z Maroka i Syberii. Jesteś otwarty na wspaniałą przygodę? Zgłoś się już dziś!

Program edukacyjny Brave Kids to warsztaty, spektakle, spotkania, improwizacje artystyczne. W trakcie trwania projektu, dzieci mieszkają u lokalnych rodzin. Promowana jest różnorodność kulturowa, tolerancja. – Bo goszczenie dzieci to nie tylko zapewnienie im noclegu. To opieka, wspólne dzielenie się swoimi przeżyciami. Doświadczenie różnic, pomagających zrozumieć odmienność. To również szansa na pomoc dzieciom, które w swoich krajach napotykają na niszczące ograniczenia – mówi Anna Mieszała, koordynator Brave Kids w Puszczykowie. - Z kwestii organizacyjnych – w tygodniu dzieci są cały dzień na warsztatach, więc nie przeszkadzają w pracy – dodaje.

Brave Kids z Syberii.
Zostało niewiele czasu. 20 czerwca Brave Kids będą już w Puszczykowie. W tym momencie brakuje 2 rodzin – dla dwóch chłopców z Maroka oraz chłopca i dziewczynki
z Syberii. – To nie jest trudne. Wystarczy trochę serca i otwartości. Czasem okazuje się, że to najlepsze doświadczenie w życiu i początek nowych przygód. W tym roku dwie rodziny pojechały do Indii, aby spotkać się ze swoimi odważnymi dziećmi – dodaje Anna Mieszała. 

Udział w projekcie to niezwykła lekcja tolerancji w praktyce, ale też wiele radości i zabawnych sytuacji. – Dzieci z romskiego getta z Brna myślały, że w Polsce są niebieskie drzewa. Kirgistańscy chłopcy nie mogli uwierzyć, że mężczyzna może nosić czerwone spodnie, a dzieci z Ugandy narzekały na upały w Polsce – mówi producent wykonawczy Brave Kids. 

Aby dołączyć do rodzin goszczących, wystarczy wysłać wiadomość na adres: anna.mieszala@gmail.com 

Więcej informacji: www.bravekids.eu

poniedziałek, 26 maja 2014

Nowi europosłowie z Wielkopolski, nowy poseł z Puszczykowa

Po całym dniu oczekiwań poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wielkopolska będzie miała w kadencji 2009-2014 jednak 5 przedstawicieli, choć zapowiadało się, że straci jeden mandat na rzecz okręgu z wyższą frekwencją wyborczą. Ostatecznie okazało się, że ministra Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zdobędzie mandat kosztem startującego w Lublinie europosła Michała Kamińskiego. 
Na infografice znanego portalu podmieniono zdjęcie
radnego Marka Niedbały. Kto jest na tym zdjęciu?

Pełna lista europosłów z Wielkopolski:
1. Ryszard Czarnecki (PiS) 84 228 głosów
2. Adam Szejnfeld (PO) 69 852 głosy
3. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) 66 419 głosów
4. Krystyna Łybacka (SLD-UP) 42 441 głosów
5. Andrzej Grzyb (PSL) 26 805 głosów

Wyjazd posłanki Łybackiej do parlamentu w Strasbourgu sprawia, że w polskim sejmie zwolniło się miejsce dla radnego Marka Niedbały. Jak pisaliśmy już wcześniej, osiągnął on drugi wynik na liście SLD w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, dlatego teraz otrzyma propozycję objęcia mandatu po byłej ministrze edukacji. Co ciekawe sam radny Niedbała również brał udział w wyborach europejskich. Startując z dalekiego ósmego miejsca osiągnął szósty wynik na liście SLD, zdobywając 2425 głosów.

Nasze, niewielkie przecież, miasteczko będzie zatem miało bardzo silniejszą reprezentację w polskim sejmie, ponieważ do posła Arkadego Fiedlera z PO, dołączy poseł Marek Niedbała z SLD. Będziemy także mieli swojego reprezentanta w europarlamencie. Mieszkający w Puszczykowie europoseł Tadeusz Zwiefka po raz kolejny zdobył mandat w województwie kujawsko-pomorskim. Choć startował dopiero z 3. miejsca na liście PO, zdobył aż 43 918 głosów i wyprzedził byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz słynną pływaczkę Otylię Jędrzejczak. 

Wyniki wyborów w Puszczykowie można przeczytać we wcześniejszym artykule.

Wyniki eurowyborów w Puszczykowie

Frekwencja wyniosła 34,36%. Uprawnionych do głosowania było 8053 mieszkańców, wydano 2767 kart wyborczych i oddano 2697 ważnych głosów. 

Niespodzianek właściwie nie było. Wygrała jak zwykle Platforma Obywatelska, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wynik Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke potwierdza wcześniejsze sondaże wyborcze. Jedyny puszczykowianin na liście - radny Marek Niedbała - zdobył w mieście 84 głosy. 

Do Brukseli zapewne pojadą liderzy list PO, PiS oraz SLD-UP. Być może także przedstawiciele PSL oraz Nowej Prawicy. Dowiemy się tego dopiero po ogłoszeniu wyników z całego kraju i przeliczeniu poparcia na mandaty.

1. Platforma Obywatelska 1313 głosów (48,68%)
2. Prawo i Sprawiedliwość 585 głosów (21,69%)
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 260 głosów (9,64%)
4. Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 173 głosów (6,41%)
5-6. Europa Plus Twój Ruch 113 głosów (4,19) oraz Polska Razem Jarosława Gowina 113 głosów (4,19%)
7. Polskie Stronnictwo Ludowe 73 głosy (2,71%)
8. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 45 głósów (1,67%)
9. Ruch Narodowy 22 (0,45%)

Najlepsze wyniki indywidualne:

1. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) - 546 głosów
2. Adam Szejnfeld (PO) - 429 głosów
3. Ryszard Czarnecki (PiS) -314 głosów
4. Marek Woźniak (PO) - 218 głosów
5. Tadeusz Dziuba (PiS) - 172 głosy
6. Krystyna Łybacka (SLD-UP) - 140 głosów
7. Zygmunt Kopacz (NP-JKM) - 101 głosów
8. Marek Niedbała (SLD-UP) - 84 głosy
9. Marek Siwiec (EPTR) - 79 głosów
10. Dariusz Lipiński (PRJG) - 77 głosów

piątek, 23 maja 2014

10 lat Polski i Puszczykowa w Unii Europejskiej

Dorota Łuczak-Dydowicz*

1 maja 2014 roku świętowaliśmy 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji z wielkim zainteresowaniem uczestniczyłam w Konferencji „10 na 10 UE Samorząd Obywatele” zorganizowanej przez Samorząd Terytorialny Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak wspólnie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Partnerstwa Wschodniego refleksyjnie spojrzeli w przeszłość i w przyszłość. I ja spojrzałam dzięki temu na Unię Europejską z innej perspektywy. 

Najczęściej mówi się o Unii Europejskiej w kontekście politycznym i gospodarczym, ale okazuje się, że to nie gospodarka jest drogą do celu a wartość ekonomiczna nie jest fundamentalną wartością, która jednoczy Europę. Jeżeli nie ekonomia to co? Unia Europejska została powołana dla zapewnienia bezpieczeństwa i opiera się na fascynującej idei pokoju, wolności, stabilizacji i dobrobytu. Po stuleciach naznaczonych wyniszczającymi konfliktami i dwoma wojnami światowymi żyjemy dziś w Europie, gdzie wrogowie stali się przyjaciółmi, w Europie dumnej z różnorodności kulturowej, zaangażowanej na rzecz ochrony praw swoich obywateli oraz wspólnych wartości tj. wolność, demokracja, praworządność i respektowanie praw człowieka. I to właśnie te wartości powinny być punktem odniesienia, bo ich przestrzeganie przyniosło Europie najdłuższy okres pokoju i dobrobytu. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to roztrzyganie sporów za pomocą dialogu i konsensusu, podejmowanie decyzji opartych na zasadach solidarności i demokracji, a nie z wykorzystaniem prawa silniejszego, godzenie interesów mniejszych i większych państw członkowskich a także stawianie wspólnego dobra ponad interes jednostki. 

Unia Europejska nie jednoczy państw, tylko łączy ludzi. To od doświadczenia zwykłych ludzi, ich emocji, a czasem też uprzedzeń zależy, jaki jest stosunek ich państwa do sąsiadów. Dlatego dialog międzykulturowy może dokonać prawdziwego postępu w zacieśnianiu więzi między narodami. A stąd już prosta droga do wzajemnej tolerancji i łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, także politycznych, bo współpraca kulturalna pomaga zmniejszać obawy związane z utratą własnej tożsamości. Istnieje zatem potrzeba solidarności i zapobieganie nierówności społecznej, bo brak spójności gospodarczej społecznej i terytorialnej utrudnia współpracę. Zapewnienie podobnego poziomu dobrobytu w krajach partnerskich powoduje, że wszelkie spory i konflikty stają się po prostu nieopłacalne. I dopiero w takim kontekście integracja gospodarcza była fundamentem tworzenia UE. 

Unia Europejska przywiązuje ponadto ogromną wagę do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które jest siłą napędową demokratyzacji. Znaczącą rolę do odegrania mają więc nie tylko politycy i urzędnicy, ale również organizacje społeczeństwa obywatelskiego. To one powinny nadzorować wprowadzanie reform i sprawdzać, czy politycy i urzędnicy są odpowiedzialni i uczciwi, czy realizują swoje obietnice wyborcze. Powodzenie reform uzależnione jest w znacznym stopniu od aktywności samych obywateli, dlatego tak ważnym obszarem aktywności obywatelskiej jest frekwencja wyborcza. W niedzielę 25 maja br. wybierać będziemy przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego – demokratycznego forum, gdzie podejmowane decyzje mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie.

W niedzielę 25 maja br. wybierać będziemy przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego – demokratycznego forum, gdzie podejmowane decyzje mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Parlament Europejski to jedyny organ z inicjatywą ustawodawczą w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że 75% prawa przyjmowanego w polskim Sejmie powstaje w konsekwencji przepisów stanowionych w Brukseli i Strasburgu. To obrazuje rolę unijnych rozporządzeń i dyrektyw w codziennych życiu nas Polaków jako obywateli Unii Europejskiej.

A więc głosuj w wyborach, by mieć wpływ na jakość życia w twoim mieście, kraju i Europie.

*Dorota Łuczak-Dydowicz - współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego" i bloga "Zielone Puszczykowo", organizatorka wydarzeń kulturalnych i sportowych w Puszczykowie, współzałożycielka komitetu wyborczego "Odświeżmy Puszczykowo".

Warto uczcić 10-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę 25 maja 2014 roku. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00. Wszystkie siedziby komisji wyborczych są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych wyborców. 

Jako mieszkańcy Puszczykowa możemy głosować na kandydatów starających się o mandat z okręgu 7 obejmującego województwo wielkopolskie. Swoje listy zarejestrowały następujące partie: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Europa Plus Twój Ruch, Polska Razem Jarosława Gowina, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke oraz Ruch Narodowy. 

Listę wszystkich kandydatów można przeczytać pod tym linkiem lub na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Przypominamy, że w wyborach startuje także dwóch mieszkańców Puszczykowa. Radny wojewódzki Marek Niedbała kandyduje z listy komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy w okręgu 7, natomiast europoseł Tadeusz Zwiefka stara się o reelekcję w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie. 

Poniżej pełna lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Puszczykowie:

Numer obwodu
Ulice:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
I
AZALIOWA, BOCZNA, BRATA JÓZEFA ZAPŁATY, BUKOWA, CHABROWA, CICHA, CZARNIECKIEGO, DĘBOWA, GLINIANA, GOŁĘBIA, GRZYBOWA, JAŁOWCOWA, JAROSŁAWSKA, JAWOROWA, KLASZTORNA, KONWALIOWA, KRAŃCOWA, KRĘTA, KRÓTKA, KRZYWA, MAKOWA, MIĘTOWA, MORENOWA, MYŚLIWSKA, NA SKARPIE, POLNA, PRZECZNICA, PRZY MURZE, PSZENICZNA, ROLNA, RUMIANKOWA, SASANKOWA, SOBIESKIEGO, STROMA, STUDZIENNA, TENISOWA, UROCZA, WRZOSOWA, WYSOKA Numery parzyste, ZALESIE, ŻWIROWA, ŻYTNIA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

Biblioteka Miejska
ul. Wysoka 1
Puszczykowo
II
CIENISTA, DZIAŁKOWA, JASNA, JODŁOWA, KLONOWA, KWIATOWA, LIPOWA, ŁĄKOWA, MIODOWA, OWOCOWA, PODLEŚNA, POZNAŃSKA Numery od 1 do 67, PROFESOR IZABELI DĄMBSKIEJ, ROBOCZA, RÓŻANA, RZĄDOWA, WCZASOWA, WIERZBOWA, WIOSENNA, WODZICZKI, WYSOKA Numery nieparzyste, ZIELONA, ŹRÓDLANA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1
Puszczykowo

OKW właściwa dla głosowania korespondencyjnego
III
AKACJOWA, CHROBREGO Numery od 1 do 22, KOPERNIKA Numery parzyste od 50 do 52, Numery od 53 do końca, KOŚCIELNA, KSIĘDZA IGNACEGO POSADZEGO, MAGAZYNOWA, NOWA, OGRODOWA, PIASKOWA Numery od 1 do 20 oraz numery parzyste od 22 do 28, PODGÓRNA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, POZNAŃSKA Numery od 68 do końca, RYNEK, SŁONECZNA, SOSNOWA, SPORTOWA, STRAŻACKA, TOPOLOWA, WĄSKA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1
Puszczykowo
IV
ANDERSONÓW, BRZOZOWA, CHROBREGO Numery od 23 do końca, CYRYLA RATAJSKIEGO, DWORCOWA Numery parzyste od 2 do 36A, FIEDLERA, GWARNA, JACKOWSKIEGO, KASPROWICZA Numery od 1 do 29, KASZTANOWA, KOPERNIKA Numery od 1 do 49 oraz numer 51, KOSIŃSKIEGO, LANGEGO, LIBELTA, ŁUKASZEWICZA, MARCINKOWSKIEGO, MICKIEWICZA, PARKOWA, PIASKOWA Numery nieparzyste od 21 do 29, Numery od 30 do końca, PIESZA, PRZYSZKOLNA, PUŁASKIEGO, REJA, REYMONTA, SŁOWACKIEGO, SPOKOJNA, ŚWIERKOWA, WAWRZYNIAKA, WIĄZOWA, WYDMOWA, ZACISZE, ZAUŁEK, ŻUPAŃSKIEGO
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1
Puszczykowo
V
3 MAJA Numery nieparzyste od 77 do końca oraz numery parzyste: 40, 42A-42D oraz od 46 do końca, BAŁTYCKA, CZARNA, DWORCOWA Numery od 38 do końca oraz numery nieparzyste od 29 do 37, GAJOWA, GRANICZNA, GROCHOWA, GRUNWALDZKA, HELSKA, JASTRZĘBIA, KOCHANOWSKIEGO, KOŚCIUSZKI, LEŚNA, MATEJKI, MAZURSKA, MONIUSZKI, ODSKOK, POMORSKA, PRUSA, SOKOŁA, SOLSKIEGO, WSPÓLNA, WYSPIAŃSKIEGO
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1
Puszczykowo
VI
3 MAJA Numery od 1 do 38 oraz od 73 do 75 oraz numery nieparzyste od 39 do 71 oraz numery parzyste 42 i 44, BEMA, BERWIŃSKIEGO, DĄBROWSKIEGO, DWORCOWA Numery nieparzyste od 1 do 27,FIOŁKOWA, JASKÓŁCZA, KONOPNICKIEJ, KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH, KRASZEWSKIEGO, NADWARCIAŃSKA, NARCYZOWA, NIEPODLEGŁOŚCI, NIEZŁOMNYCH, NIWKA STARA, NIZINNA, NORWIDA, NOWE OSIEDLE, NOWOWIEJSKIEGO, RADOSNA, SŁOWICZA, ŚLĄSKA, ŚRODKOWA, TULIPANOWA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1
Puszczykowo
VII
Dla pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr 7

N.Z.O.Z. Szpital w Puszczykowie ul.Kraszewskiego 11

czwartek, 22 maja 2014

Radni o absolutorium i obligacjach

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Szczegółowo napiszemy o nich jutro, ale już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. W powyborczym tygodniu odbędą się dwa ważne posiedzenia. W poniedziałek obradować będzie Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, a we wtorek wszyscy radni spotkają się na 43. sesji Rady Miasta. 

Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ radni mają omówić dwa warianty projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych części Puszczykowa, dlatego warto przyjrzeć się planom narysowanym przez specjalistów. 

Komisja wyrazi również opinię na temat projektów uchwał w sprawie:

 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Planowana jest także dyskusja na temat nowych nazw dla puszczykowskich ulic oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozpoczną się w poniedziałek, 26 maja, o godzinie 17.00.

Dzień później, we wtorek 27 maja, odbędzie się 43. Sesja Rady Miasta, na której radni głosować będą m.in. nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Wynik głosowania łatwo przewidzieć, większość radnych aprobuje sposób zarządzania miejskimi finansami przez obecnego Burmistrza, pomimo tego, że mieszkańcy coraz częściej wskazują na niezbyt racjonalne gospodarowanie środkami. Jednocześnie radni wyrażą zapewne zgodę na emisję obligacji miejskich na sumę 2 202 000 zł. Środki pozyskane z obligacji mają zostać przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań miasta. Radni zaopiniują również projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Pełny porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/14/VI z 22 kwietnia 2014 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 322a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 323a).
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2013 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
 16. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok(druk nr 321).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
Projekty uchwał można pobrać z oficjalnej strony miasta.

środa, 21 maja 2014

Dyżur radnego Krzyżańskiego

Zapraszamy na kolejny dyżur radnego Macieja Krzyżańskiego, który odbędzie się w czwartek, 22 maja, w godzinach od 16.30 do 17.30 w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej.

Przypominamy, że radny czeka na mieszkańców w co drugi czwartek w godzinach popołudniowych. Następne spotkanie odbędzie się 5 czerwca. 

wtorek, 20 maja 2014

Wyjątkowa impreza charytatywna w Bibliotece Miejskiej

W niedzielę 4 maja 2014 r. w Puszczykowie doszło do pożaru. Dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Zawsze jednak taki żywioł niesie ze sobą zniszczenia i straty.

Na szczęście są wśród nas osoby, którym nie jest obojętna ludzka krzywda. Sąsiedzi i przyjaciele wyszli z propozycją zorganizowania wyjątkowej imprezy charytatywnej, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc rodzinie dotkniętej pożarem – remont spalonej części domu.

Impreza odbędzie się 24 maja (sobota) o godz. 18:00 w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie. Wstęp – cegiełka 30 zł dostępna w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie lub pod numerem Tel. (61) 8194-649.

Zapraszamy serdecznie!Istnieje również możliwość wsparcia rodziny poprzez dobrowolne wpłaty na konto do dnia 15.06.2014 r: BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880 ze wskazaniem „POMOC DLA RODZINY SZCZEPANKÓW”.

Organizatorem zbiórki publicznej jest: 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów 
ul. Łukaszewicza 15, 60-726 Poznań
tel: 691 333 514


poniedziałek, 19 maja 2014

Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego

Współpraca miasta z WPN to klucz do rozwoju
Puszczykowa. Fot. W. Kowaliński
Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którym radni zapoznają się z projektem planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cieszymy się, że w końcu radni będą musieli zapoznać się z tym dokumentem, bo jak donosi współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego", która śledziła na bieżąco prace nad nim, przedstawiciele władz miejskich nie przejawiali wcześniej zainteresowania jego zawartością, choć będzie miał dla naszego miasta duże znaczenie. Poniżej publikujemy archiwalną relację, która podsumowała etap prac przygotowawczych nad planem ochrony. Zachęcamy radnych i mieszkańców do uważnego przyjrzenia się planom WPN.

Podsumowanie prac nad planem ochrony WPN-u
Mariola Marecka-Chudak*

W dniach 17-18 i 23 grudnia 2013 r. w budynku dyrekcji WPN odbyły się spotkania, na których omówiono projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych Natura 2000 na lata 2013-2032. Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2011r. i były finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Ministerstwa Środowiska i Funduszu Leśnego. Projekt przygotowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Zgodnie z projektem, podczas prac nad planem w ramach konsultacji społecznych organizowano cykl spotkań dyskusyjnych i warsztatów poruszających problemy ochrony ekosystemów w Parku. Działania ochronne skupiają się na następujących celach:

 • dążenie do przywrócenia ekosystemom leśnym właściwości lasu zbliżonego do naturalnego (np. przez usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin np. nawłoci kanadyjskiej i zwierząt np. norki amerykańskiej), 
 • dbanie o czystość ekosystemów wodnych i wód podziemnych (np. poprzez likwidację nielegalnych zrzutów ścieków) 
 • ochrona rzeźby terenu Parku (np. przez ukierunkowanie ruchu turystycznego całego obszaru). 
 • ochrona zasobów krajobrazowych (tu zagrożeniem jest np. gwałtowna urbanizacja i rozwój komunikacji kołowej). 
Plan ochrony, to nie tylko wytyczne do pracy w Parku, to także pomoc przy planowaniu inwestycji gminnych zmierzających do poprawy środowiska.

Wartość tego, co nam mieszkańcom Puszczykowa daje sąsiedztwo lasu jest nieoceniona: drzewa w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny tlen - jedna dorosła sosna “produkuje” tlen niezbędny do życia trzech osób! Las reguluje stosunki hydrologiczne, przeciwdziała erozji gleb, wpływa na stabilizację temperatury, stanowi zaporę przed silnymi wiatrami, jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji.

Bardzo dużą rolę w ochronie lasu odgrywa człowiek. Możemy zrobić naprawdę dużo, bo każdy z nas, jest odpowiedzialny za stan i ochronę środowiska. Co więcej, każdy z nas, nie obciążając się zbytnio i wcale nie zmieniając radykalnie swojego sposobu życia może pomóc środowisku - wystarczy nie szkodzić. Skoro natura daje nam żyć, odwdzięczmy się jej choćby w ten prosty sposób.

*Mariola Marecka-Chudak - współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego", która na bieżąco śledziła prace nad projektem ochrony WPN.

niedziela, 18 maja 2014

Komisje o absolutorium, parkingach i Dniach Puszczykowa

W najbliższym tygodniu spotkają się trzy komisje Rady Miasta. Radni będą rozmawiać głównie na temat budżetu i absolutorium za jego wykonanie, ale zajmą się też kilkoma innymi ciekawymi tematami. Wielu mieszkańców zainteresuje na pewno program tegorocznych Dni Puszczykowa, z którym ma się zapoznać Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Interesujące mogą być też obrady Komisji Spraw Społecznych dotyczące parkowania w centrum miasta i zagospodarowania terenu między komisariatem a apteką.

Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta  spotkają się w poniedziałek, 19 maja o godz. 17.00 i zajmą zapoznają się z projektem "Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego” oraz wyrażą opinie na temat uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej, 
 • emisji obligacji komunalnych, 
 • porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Komisja Edukacji i Sportu będzie obradować we wtorek, 20 maja o godz. 17.00 na Rynku, gdzie odbędzie się wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej oraz terenu Centrum Animacji Sportu. Następnie radni przeniosą się do budynku Urzędu Miasta, aby przedyskutować możliwości zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u oraz zapoznać się z programem czerwcowych Dni Puszczykowa.

Komisja Spraw Społecznych spotka się w czwartek, 22 maja o godz. 17.30.  Jej członkowie zapoznają się z:
 • propozycjami zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem policji 
 • możliwością rozwiązania kwestii ruchu drogowego i sposobu parkowania na odcinku ul. Poznańskiej pomiędzy rondem ks. Pielatowskiego a ul. Słoneczną oraz na Rynku,
 • stanem bezpieczeństwa w mieście, o którym będą będą mówić komendant komisariatu policji w Puszczykowie Konrad Domino i komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski.
Komisja zaopiniuje też projekty uchwał dotyczących:
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
 • porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
Omówione mają też być zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Przewodnicząca Komisji radna Małgorzata Hempowicz przedstawi także informację o konferencji "Gmina przyjazna rodzinie".

Każda z Komisji zapozna się także z ważnymi dokumentami dotyczącymi wykonania budżetu:
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, 
 • sprawozdaniem finansowym, 
 • informacją o stanie mienia Miasta, 
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 • opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Po zapoznaniu się z treścią tych dokumentów Komisje zaopiniują projekty uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta za 2013,
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

piątek, 16 maja 2014

Co zrobić, żeby Puszczykowo było ładniejsze?

Marcin Muth*
Może warto zorganizować warsztaty
plastyczne dla puszczykowskich
przedsiębiorców? Fot. M. Muth

Wiosna to czas robienia porządków w puszczykowskich ogrodach i na ulicach miasta. Pewnie właśnie dlatego, że puszczykowianie ochoczo zabrali się do sprzątania swojego otoczenia, jednocześnie zaczęli zwracać większą uwagę na elementy szpecące nasze miasto i najbliższą okolicę. Nie ma właściwie dnia, żeby do redakcji „Zielonego Puszczykowa" i „Kuriera Puszczykowskiego" nie dotarła prośba o zajęcie się bałaganem w coraz to nowych punktach miasta. Zgłaszane są zarówno karygodne przypadki wyrzucania śmieci do lasu i składowania ich na działkach prywatnych, jaki i wołające o pomstę do nieba formy reklamowe, którymi obficie obwieszone i obklejone jest nasze miasto. Przy okazji wiosennych porządków, warto zatem zastanowić się, jak uporządkować puszczykowską przestrzeń publiczną. 

W 2013 roku ukazała się „Wanna z kolumnadą" - świetna książka młodego reportera Filipa Springera o fali brzydoty, która zalała Polskę po 1989 roku. Tak, to nie pomyłka, książka skupia się na tych elementach naszego krajobrazu, które pojawiły się wraz z wolnym rynkiem i demokracją. Okazuje się, że nieskrępowana wolność gospodarcza, bez odpowiedniego nacisku na edukację estetyczną, ekologiczną i etyczną, powoduje fatalne skutki w przestrzeni publicznej. Żądza zysku połączona z ignorancją spycha na dalszy plan trudne i niepopularne dziedziny będące gwarantem ładu w przestrzeni jak np. urbanistyka, architektura czy wzornictwo. Polskie prawo w zakresie planowania przestrzennego, które kiedyś mogło być wzorem dla innych krajów, obecnie jest śmieszno-strasznym zbiorem paradoksów, luk prawnych i nieskutecznych zapisów.

Filip Springer w swojej książce podaje długą listę grzechów polskiej modernizacji. W odniesieniu do Puszczykowa najciekawsze są rozdziały poświęcone planowaniu przestrzennemu, niszczeniu miejscowości letniskowych, reklamie zewnętrznej i płotom oddzielających w absurdalny sposób najmniejsze nawet skrawki przestrzeni prywatnej. Symbolem skupiającym jak w soczewce zagrożenia dla takich urokliwych zakątków kraju jak Puszczykowo, jest precyzyjnie opisany przykład Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Ogromny moloch został postawiony w taki sposób, aby zdominować nie tylko niską i rozproszoną zabudowę miejscowości, ale wręcz rzucić wyzwanie górującej nad miastem królowej Karkonoszy - Śnieżce. Udało się, pomimo protestów ekologów, architektów i urzędników wojewódzkich, hotel został zbudowany w wersji forsowanej przez inwestora. Fakt, że przy okazji bezpowrotnie zniszczył krajobraz i nieodwracalnie zmienił charakter miejscowości, uszedł uwadze lokalnych władz, które na budowę zezwoliły. Smutne jest to, że w tym samym czasie niszczeją w Karpaczu obiekty, które mogłyby zostać zrewitalizowane i przywrócić miejscowości dawną świetność. 

Puszczykowskim odpowiednikiem opisywanego przez
Filipa Springera Hotelu Gołębiewski jest rynek kompletnie
nie pasujący do charakteru miasta. Wisienką na torcie jest
apartamentowiec z dyskontem i parkingiem na płycie rynku.
Fot. M. Muth
Ktoś powie, że w Puszczykowie przecież coś takiego nigdy nie powstanie. Nie da się tu zbudować tak wielkiego obiektu. Oczywiście, gdyby to była tylko dyskusja o przerośniętych hotelach, to można by było sprawę zostawić, ale jest to przede wszystkim przykład chybionego projektu architektonicznego, który ignoruje lokalną specyfikę, układ przestrzenny miasta i walory krajobrazu. W Puszczykowie mamy kilka analogicznych przykładów, z których najbardziej klarownym jest rynek w centrum miasta, którego forma nie ma żadnego związku z architekturą miasta, układem urbanistycznym i nie wpisuje się dobrze w krajobraz. A gdy przypomnimy sobie, że kamienice przy rynku mogły mieć 4 piętra (ciekawe, po co?), to przekonamy się, że mogliśmy mieć w Puszczykowie klocek na miarę hotelu Gołębiewski. Może wtedy Filip Springer poświęciłby naszemu miasteczku jeden z rozdziałów. Pełnej katastrofy udało się uniknąć tylko, jeśli dobrze pamiętam, dzięki przytomności umysłu jednej radnej. 

Rynek już jednak jest, kamienice stoją, burzyć tego przecież nie ma sensu. Warto jednak przestudiować kolejne rozdziały „Wanny z kolumnadą", żeby zrozumieć, przy odrobinie zdrowego rozsądku i determinacji, ten fragment miasta może wyglądać dużo lepiej. Pierwsza rzecz, to szyldy i reklamy rozwieszone na kamienicach i ogrodzeniach niczym złote łańcuchy na karkach amerykańskich raperów. W większości zaprojektowane w taki sposób, aby były jak największe i jak najbardziej jaskrawe. Im więcej tekstów, zdjęć, kolorów i im większy rozmiar, tym lepiej. Powiesić je można wszędzie bez zwracania uwagi na to, czy dobrze komponują się z otoczeniem, fakturą ściany i czy nie zasłaniają widoku na ładny dom lub ogród. Nie wieszają ich tylko prywatni przedsiębiorcy, ale także instytucje miejskie. Filip Springer jako jeden z pierwszych rozpoczął walkę przeciw dzikiej polskiej reklamie zewnętrznej. Na razie jego działania przynoszą umiarkowane skutki, głównie przez słabość polskiego prawa. W dużych miastach presja mieszkańców jest coraz większa, a politycy i urzędnicy pracują nad przepisami, które skutecznie uporządkują estetykę szyldów i reklam. Już teraz jednak warto postawić na bardziej miękkie działania, choćby stworzyć funkcję plastyka miejskiego i pod jego nadzorem przeprowadzić szkolenia i warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

Centrum Puszczykowa zdominowały samochody. Dla
pieszych i rowerzystów niedługo zabraknie miejsca.
Fot. M. Muth
Kolejna sprawa to podporządkowanie przestrzeni miejskiej ruchowi samochodowemu. Skoro już w Puszczykowie powstał śródmiejski rynek, to powinien on, jak większość tego typu placów, służyć głównie integracji lokalnej społeczności. Nigdy jednak nie będzie dobrze funkcjonował, jeśli większość jego powierzchni zajmować będą parkingi i jezdnie dla samochodów. Nawet w dużych miastach ogranicza się w takich miejscach ruch samochodów i promuje ruch pieszy i rowerowy. Przykłady? Proszę bardzo: Plac Szczepański i Mały Rynek w Krakowie były jeszcze kilka lat temu parkingami - dziś to piękne miejsca wypoczynku i zabawy krakowian, podobnie Trakt Królewski czy Plac Zbawiciela w Warszawie, które ożyły po ograniczeniu ruchu samochodowego, zwężeniu jezdni i zamknięciu parkingów. W Poznaniu także ogranicza się ruch samochodów w centrum, tworzy deptaki (ul. Wrocławska) i chowa parkingi pod ziemię (Plac Wolności). Miasto musi być dla ludzi, nie dla samochodów. A jak to wygląda w Puszczykowie? Na rynku parking dla klientów Biedronki oraz jezdnia, wzdłuż której kolejne miejsca parkingowe, przy nieodległej Poznańskiej znowu z 10 metrów dla samochodów (jezdnia + prostopadłe do niej miejsca parkingowe po obu stronach). Miejsca na ogródki, ławki i zieleń - jak na lekarstwo, dla rowerzystów kuriozalna ścieżka rowerowa o szerokości pół metra (zmieści się na niej jeden, skromnej budowy rowerzysta jadący w jednym kierunku) połączona z chodnikiem dla pieszych, na który często najeżdżają parkujące samochody. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby ten bałagan posprzątać. 

Warto także zwrócić uwagę na absurdalną kwestię płotów, którą Filip Springer opisuje na przykładzie strzeżonych osiedli w dużych miastach. W Puszczykowie problem ma nieco inny wymiar. Raczej nie dojdziemy nigdy do takiego standardu, aby nie stawiać ogrodzeń między działkami, ale możemy na pewno ucywilizować formę płotów. Jeśli już się od sąsiadów odgradzamy, to może wystarczy ażurowa siatka lub estetyczne pręty metalowe zamiast litego muru zasłaniającego wszystko wszystkim? Dość osobliwym przykładem ogrodzeń są dwie prywatne działki u zbiegu Poznańskiej i Kościelnej. Są puste, nie widać, żeby ktoś coś miał na nich budować, ale ogrodzenia mają. Może dałoby się dogadać z ich właścicielami i zrobić tam tymczasowe zielone skwery dostępne dla mieszkańców? Przecież nikt na tym nie straci, a zyskać mogą wszyscy. 

Zachęcam do przeczytania „Wanny z kolumnadą" Filipa Springera, bo w swoim krótkim artykule zdołałem jedynie delikatnie dotknąć problemów przez niego opisywanych. W innych polskich miastach społecznicy, urzędnicy i politycy już zaczęli porządki w przestrzeni publicznej. Na razie częściej przegrywają niż wygrywają, ale zgodnie z zasadą, że „kropla drąży skałę" nie poddają się. Połączmy swoje talenty i energię, aby uczynić z Puszczykowa jeszcze piękniejsze miasto.

*Marcin Muth - redaktor bloga "Zielone Puszczykowo", współpracownik ruchów miejskich.

Tekst ukazał się w kwietniowym numerze "Kuriera Puszczykowskiego". Zapraszamy wszystkich czytelników do dyskusji o mieście oraz do wskazywania najważniejszych problemów Puszczykowa - prosimy pisać na adres zielone.puszczykowo@gmail.com. Polecamy też książkę Filipa Springera "Wanna z kolumnadą" wydaną przez Wydawnictwo Czarne.