Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 19 maja 2014

Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego

Współpraca miasta z WPN to klucz do rozwoju
Puszczykowa. Fot. W. Kowaliński
Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którym radni zapoznają się z projektem planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cieszymy się, że w końcu radni będą musieli zapoznać się z tym dokumentem, bo jak donosi współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego", która śledziła na bieżąco prace nad nim, przedstawiciele władz miejskich nie przejawiali wcześniej zainteresowania jego zawartością, choć będzie miał dla naszego miasta duże znaczenie. Poniżej publikujemy archiwalną relację, która podsumowała etap prac przygotowawczych nad planem ochrony. Zachęcamy radnych i mieszkańców do uważnego przyjrzenia się planom WPN.

Podsumowanie prac nad planem ochrony WPN-u
Mariola Marecka-Chudak*

W dniach 17-18 i 23 grudnia 2013 r. w budynku dyrekcji WPN odbyły się spotkania, na których omówiono projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych Natura 2000 na lata 2013-2032. Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2011r. i były finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Ministerstwa Środowiska i Funduszu Leśnego. Projekt przygotowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Zgodnie z projektem, podczas prac nad planem w ramach konsultacji społecznych organizowano cykl spotkań dyskusyjnych i warsztatów poruszających problemy ochrony ekosystemów w Parku. Działania ochronne skupiają się na następujących celach:

  • dążenie do przywrócenia ekosystemom leśnym właściwości lasu zbliżonego do naturalnego (np. przez usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin np. nawłoci kanadyjskiej i zwierząt np. norki amerykańskiej), 
  • dbanie o czystość ekosystemów wodnych i wód podziemnych (np. poprzez likwidację nielegalnych zrzutów ścieków) 
  • ochrona rzeźby terenu Parku (np. przez ukierunkowanie ruchu turystycznego całego obszaru). 
  • ochrona zasobów krajobrazowych (tu zagrożeniem jest np. gwałtowna urbanizacja i rozwój komunikacji kołowej). 
Plan ochrony, to nie tylko wytyczne do pracy w Parku, to także pomoc przy planowaniu inwestycji gminnych zmierzających do poprawy środowiska.

Wartość tego, co nam mieszkańcom Puszczykowa daje sąsiedztwo lasu jest nieoceniona: drzewa w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny tlen - jedna dorosła sosna “produkuje” tlen niezbędny do życia trzech osób! Las reguluje stosunki hydrologiczne, przeciwdziała erozji gleb, wpływa na stabilizację temperatury, stanowi zaporę przed silnymi wiatrami, jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji.

Bardzo dużą rolę w ochronie lasu odgrywa człowiek. Możemy zrobić naprawdę dużo, bo każdy z nas, jest odpowiedzialny za stan i ochronę środowiska. Co więcej, każdy z nas, nie obciążając się zbytnio i wcale nie zmieniając radykalnie swojego sposobu życia może pomóc środowisku - wystarczy nie szkodzić. Skoro natura daje nam żyć, odwdzięczmy się jej choćby w ten prosty sposób.

*Mariola Marecka-Chudak - współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego", która na bieżąco śledziła prace nad projektem ochrony WPN.

1 komentarz:

  1. Mariola Marecka Chudak11 czerwca 2014 13:03

    Opublikowany na blogu tekst napisałam 27 grudnia 2013r. czyli przed wyłożeniem Planu Ochrony do publicznej wiadomości. Dzisiaj napisałabym ten tekst inaczej ponieważ plany nie zabezpieczają środowiska naturalnego w otulinach Parku.

    OdpowiedzUsuń