Szukaj na tym blogu

czwartek, 22 maja 2014

Radni o absolutorium i obligacjach

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Szczegółowo napiszemy o nich jutro, ale już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. W powyborczym tygodniu odbędą się dwa ważne posiedzenia. W poniedziałek obradować będzie Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, a we wtorek wszyscy radni spotkają się na 43. sesji Rady Miasta. 

Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ radni mają omówić dwa warianty projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza. To jedna z najstarszych i najpiękniejszych części Puszczykowa, dlatego warto przyjrzeć się planom narysowanym przez specjalistów. 

Komisja wyrazi również opinię na temat projektów uchwał w sprawie:

 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Planowana jest także dyskusja na temat nowych nazw dla puszczykowskich ulic oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozpoczną się w poniedziałek, 26 maja, o godzinie 17.00.

Dzień później, we wtorek 27 maja, odbędzie się 43. Sesja Rady Miasta, na której radni głosować będą m.in. nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Wynik głosowania łatwo przewidzieć, większość radnych aprobuje sposób zarządzania miejskimi finansami przez obecnego Burmistrza, pomimo tego, że mieszkańcy coraz częściej wskazują na niezbyt racjonalne gospodarowanie środkami. Jednocześnie radni wyrażą zapewne zgodę na emisję obligacji miejskich na sumę 2 202 000 zł. Środki pozyskane z obligacji mają zostać przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań miasta. Radni zaopiniują również projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Pełny porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/14/VI z 22 kwietnia 2014 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 322a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 323a).
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2013.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2013 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
 16. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok(druk nr 321).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
Projekty uchwał można pobrać z oficjalnej strony miasta.

6 komentarzy:

 1. Wypuszczanie obligacji? Czy to nie oznacza rozpaczliwej sytuacji finansowej?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety kolejny raz miasto zaciąga kredyt, a tak obiecywano,że będzie lepiej. Bo czym jest wypuszczanie obligacji, jak nie kredytem zaciągniętym u mieszkańców. Przecież będzie trzeba je wykupić po wyższej cenie. No cóż, jęzeli podejmuje się bezmyślne dezyzję, które generują koszty mam na myśli min zakup grzybka, to mamy tak jak mamy. Przecięż kiedyś zapłacono już za remont biblioteki, a teraz kolejny raz wydajemy pieniądze na remont biblioteki tzw grzybka,

  OdpowiedzUsuń
 3. Obligacje zwiastują FINANSOWE ZAGROŻENIE!.

  OdpowiedzUsuń
 4. Zakup budynku na rynku tzw. grzybka i przeniesienie tam biblioteki to największy grzech tej kadencji! Zmarnowane pieniądze publiczne! Ciągle wzrastają koszty tej roszady - przewodniczący komisji rewizyjnej nie widzi tego błędu i postawi wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu! To schizofrenia!
  Zobaczcie Państwo budynek w środku - jest tam tak gorąco przy obecnych upałach że można się ugotować; przy włączonej długo klimatyzacji żeby można było oddychać jak będą czuli się zdrowotnie pracownicy (kilka godzin pracy dziennie) i jak wpłynie ona na książki - czy ktoś to sprawdzał? Przecież w radzie są sami FACHOWCY od wszystkiego...

  OdpowiedzUsuń
 5. Grzbka zakupiono nie dlatego, że fachowcy się nad zakupem zastanawiali, ale dlatego, że kuzyn królika postawił w stanie surowym obiekt, z którym nie miał co zrobić, i którego nikt za taką kasę jak miasto by nie kupił. Kumple kupili więc rękoma miasta obiekt, a mieszkańcy długo jeszcze będą spłacać długi zaciągnięte przez obecną ekipę na ratowanie z opresji finansowych kumpli. Przykład: miasto wydzierżawiło za grosze, koledze przewodniczącego rady teren MOSiRu (gdzie syn p. przewodniczącego będzie szefował), wybudowało dla niego parkingi (przy kościele i na Sportowej). Jeszcze ta dzierżawa MOSiR będzie się nam czkawką odbijać

  OdpowiedzUsuń
 6. I to ma byc ta demokracja, o która tyle ludzi walczyło?

  OdpowiedzUsuń