Szukaj na tym blogu

wtorek, 25 listopada 2014

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta

Pierwsza sesja Rady Miasta wybranej w niedawnych wyborach samorządowych została zwołana przez Komisarza Wyborczego na 27 listopada 2014 r. O godzinie 17.00 nowi radni zbiorą się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, aby odebrać zaświadczenia o wyborze, złożyć ślubowanie i wybrać przewodniczących.

Pełny porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 11. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz i Rada Miasta wybrani w wyborach 2014 roku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz