Szukaj na tym blogu

piątek, 22 sierpnia 2014

Coraz bliżej do decyzji środowiskowej dla drogi 430

Droga 430. Fot. Jacek Gulczyński.
Sprawa z ekranami wzdłuż torów kolejowych pokazała jak istotne jest, aby mieszkańcy zawczasu zainteresowali się ważnymi inwestycjami na terenie miasta. Taką sprawą w toku jest właśnie rozbudowa drogi 430.

Pomimo medialnej ciszy prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rozbudowy drogi 430 toczą się dalej. Z przedstawionych jesienią 2011 roku podczas konsultacji społecznych wariantów Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (WZDW) wybrał wariant 3 z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Z wskazaniem tego wariantu jako preferowany WZDW 2 września 2013 roku złożył u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 19 maja 2014 roku przedłożył raport o oddziaływaniu rozbudowy drogi 430 na środowisko. RDOŚ do 30 września 2014 planuje opracować decyzję środowiskową. Przed ostatecznym wydaniem decyzji RDOŚ musi zapewnić udział społeczeństwa w postępowaniu. Polega to na udostępnianiu projektu decyzji wraz z dokumentacją postępowania do wglądu przez co najmniej 21 dni. W tym czasie mieszkańcy będą mieć możliwość składania wniosków i uwag.

RDOŚ będzie musiał rozpatrzeć wnioski i uwagi i w uzasadnieniu wydanej decyzji poinformować o tym, w jakim stopniu zostały one uwzględnione. Ponieważ dokumentacja tego postępowania jest bardzo obszerna, sam raport oddziaływania na środowisko zawiera ponad 400 stroń, 21 dni mogą być za mało, aby zapoznać się ze sprawą. Zainteresowani powinni więc już teraz złożyć w RDOŚ wniosek o udostępnienie informacji publicznej, aby spokojnie zapoznać się z tematem.

Poniżej przedstawiam fotomapy projektowanej drogi na obszarze miasta Puszczykowo. Numery umieszczone na mapach odnoszą się do siedlisk roślin, ptaków i zwierząt znajdujących się pod ochronną. Najistotniejszą zmianą w porównaniu do obecnego stanu będzie likwidacja wjazdów i skrzyżowań poza planowanymi rondami oraz nowe drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe oraz chodniki, które na mapach widać w postaci kolorowych pasków. Przy czym kolor beżowy oznacza drogę dojazdową, kolor jasno niebieski pieszo-jezdnię, kolor różowy ścieżkę pieszo-rowerową, a kolor żółty chodnik.

Kliknij, aby powiększyć. 

Warto wniknąć trochę w planowane rozwiązania drogowe. Ulica Posadzego (na fotomapie poniżej) np. będzie przedłużona wzdłuż wschodniej strony drogi 430 do ronda na styku ulicy Studziennej z drogą 430. Poza tym od ronda przy Studziennej do wysokości ulicy Podgórnej po obu stronach drogi 430 przebiegać będą dodatkowe drogi dojazdowe.
Ciekawostką jest ścieżka rowerowa kończąca się na łąkach przed ulicą Lipową. Także dolne przejście dla dużych zwierząt (na fotomapie powyżej obok numeru 31) szerokie na 30m i o wysokości 4 m umieszczone akurat w najbardziej stromym miejscu skarpy na północ od Puszczykowa wydaje się mało rozsądne. Z opisu projektu nie wynika, w jaki sposób projektant chce zapobiec, aby głęboki na 4 metry tunel pod drogą prowadzący do bagnistych łąkach nie zamienił się w oczko wodne.

Kliknij, aby powiększyć. 
Kliknij, aby powiększyć. 

Na odrębnych fotomapach widać także planowane ekrany akustyczne (linia w kolorze niebieskim).
Kliknij, aby powiększyć. 

W Puszczykowie będą one tylko na wysokości ulicy Lipowej oraz od ulicy Zielonej w kierunku ulicy Podgórnej. Natomiast do Mosiny będzie się wjeżdżało już w korycie ekranów chroniących domy stojące blisko drogi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz