Szukaj na tym blogu

wtorek, 12 sierpnia 2014

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

We wtorek, 19 sierpnia o godzinie 17.00,  odbędzie się 46. Sesja Rady Miasta. Nie była wcześniej planowana i została zorganizowana w trybie pilnym. Podczas sesji radni mają poprawić uchwałę dotyczącą jednomandatowych okręgów wyborczych oraz głosować w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie Studium. 

O ile punkty dotyczące poprawienia uchwały wyborczej nie budzą dużego zaciekawienia, bo chodzi po prostu o uwzględnienie nowych ulic Janaszka i Szpitalnej, które otrzymały nazwy dopiero w czerwcu, o tyle punkt obrad dotyczący powołania zespołu doradczego ds Studium zapowiada się nader interesująco.

Jak informowaliśmy wcześniej, radni Komisji Budżetu i Rozwoju miasta zaopiniowali pomysł powołania takiego zespołu negatywnie. Za byli tylko opozycyjny radny Maciej Krzyżański oraz pomysłodawca zespołu - przewodniczący Komisji - radny Marek Barłóg. Mamy nadzieję, że reszta radnych zmieniła zdanie i zgodzi się na powołanie zespołu złożonego z mieszkańców Puszczykowa.

Plan sesji: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 5. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium.
 6. Zamknięcie sesji.
Kilka dni wcześniej, w czwartek 13 sierpnia, odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym radni zajmą się kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu oraz ustalą zakres kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.

1 komentarz:

 1. Pani Gabriela Ozorowska przesłała do nas oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa w sprawie powołania zespołu doradczego ds Studium złożonego z mieszkańców miasta:

  W odpowiedzi na propozycję Przewodniczącego Komisji p. M. Barłoga powołania zespołu roboczego do pracy nad projektem "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowo" Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa w czerwcu br. zgłosiło dwóch przedstawicieli, wyrażając gotowość współpracy przy wypracowaniu kompromisowego projektu tak ważnego dla miasta dokumentu strategicznego. Mamy nadzieję, że radni rozumieją partycypację społeczną i wyrażą zgodę na najbliższej sesji 19 sierpnia,

  OdpowiedzUsuń