Szukaj na tym blogu

niedziela, 16 grudnia 2012

Budżet, nowy radny i partycypacja

W najbliższy wtorek, 18 grudnia 2012 roku, o godzinie 17.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Puszczykowa. Jej głównym tematem będzie budżet miasta na przyszły rok oraz prognoza finansowa na lata następne. Przygotowane uchwały można już przeczytać na stronie miasta. Wynika z nich, że sytuacja finansowa miasta w ostatnim okresie znacznie się poprawiła i można się spodziewać, że przygotowane przez skarbnika miasta i burmistrza propozycje na przyszłość spotkają się z aprobatą radnych.

Urząd Miasta. Fot. W. Kowaliński
W sesji rady po raz pierwszy weźmie udział świeżo wybrany radny z okręgu VI - Tomasz Potocki, który zostanie zaprzysiężony na radnego oraz włączony w skład dwóch komisji rady: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pod przewodnictwem radnej Małgorzaty Szczotki oraz Komisji Spraw Społecznych, której przewodniczy radna Małgorzata Hempowicz.

Mamy nadzieję, że na pracę w radzie nowy radny będzie miał więcej czasu niż na kontakty z wyborcami w kampanii wyborczej. Będziemy mocno kibicować jego staraniom o utworzenie darmowych hotspotów oraz stworzenie nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, co obiecywał w kampanii. To pierwszy radny, którego pracę nasz blog będzie monitorował od momentu startu w wyborach. Start oceniamy słabo, ponieważ jako jedyny kandydat nie znalazł czasu, aby udzielić odpowiedzi na nasze proste pytania. Złośliwi czytelnicy twierdzą, że był zbyt zajęty rozwieszaniem plakatów ze swoim zdjęciem, które zdominowały przedwyborczy krajobraz puszczykowskich ulic, ale my chcemy wierzyć, że po prostu nowy radny wolał bezpośrednio tłumaczyć wyborcom swoje pomysły, zamiast udzielać odpowiedzi internetowym pośrednikom.

Przy okazji warto się jeszcze pochylić nad fatalną frekwencją w wyborach uzupełniających do rady miasta. Tylko 17,16% uprawnionych do głosowania pofatygowało się do urny, co świadczyć może o niskim zainteresowaniu sprawami miasta oraz braku wiary w moc oddziaływania radnych na sytuację w mieście. Wielka szkoda, bo mandat radnego, którego wybrało raptem kilkadziesiąt osób z ponad półtora tysiąca uprawnionych, jest bardzo słaby. Trudno się spodziewać, żeby prestiż i moc działania rady była większa, jeśli mieszkańcy nie darzą jej szacunkiem i nie interesują się jej pracami. Warto pomyśleć, jak to zmienić i zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w pracę na rzecz miasta.

Wytrwale będziemy zachęcać do większej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem. W tym tygodniu polecamy lekturę projektu budżetu oraz wywiad z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem w listopadowym "Echu Puszczykowa". To pieniądze nas wszystkich, warto zatem śledzić na co i dlaczego są wydawane. Zachęcamy też do udziału w sesjach rady miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz