Szukaj na tym blogu

niedziela, 21 września 2014

Burmistrz zabierze zabawki?

Przedszkole "Leśni Przyjaciele" mieści się w dawnej willi
Deierlingów. Fot. M. Krzyżański
Otrzymujemy kolejne niepokojące sygnały dotyczące nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tym razem radny Maciej Krzyżański otrzymał pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola "Leśni Przyjaciele" przy ul. Przyszkolnej, którzy protestują przeciw przekwalifikowaniu działek używanych obecnie na potrzeby tej placówki. Mamy nadzieję, że burmistrz weźmie pod uwagę głos zaniepokojonych mieszkańców. Plac zabaw dla dzieci w przedszkolu może nie jest tak spektakularnym przedsięwzięciem jak budowa hali widowiskowej za 10 mln zł, ale na pewno dla przyszłych pokoleń pożytek z niego będzie bardzo duży.

Puszczykowo, dnia 15 września 2014r.
Rodzice dzieci uczęszczających
do Niepublicznego Przedszkola nr 3
„Leśni Przyjaciele”
62-040 Puszczykowo, ul. Przyszkolna 1
Szanowny Pan
Andrzej Balcerek
Burmistrza Miasta Puszczykowa
62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4 

Dotyczy: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.

Przedszkole nr 3 jest jedną z najstarszych i najbardziej cenionych placówek przedszkolnych w Puszczykowie. Wielkim atutem placówki jest jej baza - zarówno zabytkowy budynek, pięknie wyremontowany w ostatnich latach, jak i tereny rekreacyjne dokoła niego. Usytuowanie placówki w obszarze oddziaływań Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że dzieci rozwijają się i wychowują się w nieskażonych warunkach środowiskowych. W placówce uczy doskonale przygotowana i wykwalifikowana kadra nauczycielska, co potwierdzają wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2013 r. W raporcie z ewaluacji podkreślony jest też specyficzny charakter placówki – „Leśnych Przyjaciół”, stwarzający dzieciom możliwość obcowania z przyrodą w przyszkolnym ogrodzie i wychowywania ich w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Mając powyższe na uwadze, z dużym niepokojem przyjmujemy plany przekwalifikowania terenów przedszkolnych z funkcji usług oświaty na tereny zabudowy jednorodzinnej lub usług oświaty (MN/Uo). Naszym zdaniem teren ten powinien być zabezpieczony dla potrzeb przyszłych pokoleń dzieci uczących się w przedszkolu. Kształtowanie postaw odbywa się już na etapie przedszkolnym. Ważne jest by dzieci wychowywane w Przedszkolu „Leśni Przyjaciele” miały nadal zapewnione warunki poznawania przyrody w miejscu swojej edukacji. 

Wnosimy o wykreślenie funkcji zabudowy mieszkaniowej z projektu planu zagospodarowania terenu wykorzystywanego obecnie przez Przedszkole.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz