Szukaj na tym blogu

wtorek, 15 stycznia 2013

Ochrona Rogalińskiej Doliny Warty

Mosiński radny Piotr Wilanowski zachęca na internetowych łamach "Czasu Mosiny" do udziału w akcji wysyłania wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących planu zadań ochronnych Rogalińskiej Doliny Warty.

Prowadząc zbyt intensywną gospodarkę nad Wartą
możemy stracić największy skarb naszej okolicy.
Fot. Włodzimierz Kowaliński
Celem akcji jest wykluczenie lokalizacji pola golfowego, która została zapisana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,  na malowniczych i cennych przyrodniczo terenach nadwarciańskich między Sowińcem a Sowinkami - dokładnie naprzeciw rogalińskich rozlewisk. Tereny te są nie tylko świetnie znane puszczykowskim i mosińskim miłośnikom przyrody, ale także stanowią bezpośrednie zaplecze ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona pięknego krajobrazu w okolicach terenów włączonych w sieć Natura 2000 - Ostoi Rogalińskiej i Rogalińskiej Doliny Warty oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, a także tych, którzy uważają, że ujęcie wody firmy Aquanet powinno być szczególnie chronione przed zanieczyszczeniem, o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Na stronie "Czasu Mosiny" można przeczytać szersze uzasadnienie wniosku, zapoznać się z mapką sytuacyjną oraz wynikami wstępnych rozpoznań terenowych dr hab. Danuty Ratyńskiej, w której wymienione zostały walory przyrodnicze omawianego terenu. Jest tam też gotowy wniosek, który wystarczy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres RDOŚ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz