Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Trwają konsultacje społeczne planu zadań ochronnych dla Rogalińskiej Doliny Warty

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu w dniu 28 grudnia rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące planu ochrony obszaru Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty”. Dokument ten zawiera między innymi:
 • spis istniejących i potencjalnych zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.
 • cele działań ochronnych, które RDOŚ jako instytucja odpowiedzialna za utrzymanie obszarów Natura 2000 chce osiągnąć
 • spis planowanych działań ochronnych wraz z numerami działek, których dotyczą te działania oraz podmiotami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.
Ostateczna wersja dokumentu jako zarządzenie RDOŚ będzie decydować o zakresie i jakości aktywnej ochrony przyrody Rogalińskiej Doliny Warty.

Dla osób znających te tereny oraz zainteresowanych kwestiami ochrony przyrody konsultacje społeczny są okazją do poinformowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zauważonych zagrożeniach dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także do domagania się skutecznych działań ochronnych.
Choć projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji społecznych dość obszernie opisuje wybrane zagadnienia nie sposób nie zauważyć pewnych braków. W broszurze opisującej Rogalińską Dolinę Warty wydanej przez RDOŚ jako istotne zagrożenie uznano między innych silną presję turystyczną i rekreacyjną oraz rozwijające się budownictwo mieszkaniowe. W projekcie dokumentu to zagrożenie występuje tylko marginalnie, choć istnieją przykłady bardzo realnych zagrożeń z tego tytułu. 

Gmina Mosina aktualnie próbuje sprzedać 40 hektarową działkę położoną bezpośrednio nad brzegiem Warty w Baranowie i częściowo przeznaczoną pod zabudowę dla usług sportu i rekreacji w zieleni, np. w postaci pola golfowego. Takie przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zaprzecza realizacji działań ochronnych dla siedlisk znajdujących się na tej działce, które są przewidziane w projekcie planu zadań ochronnych. Plan zadań ochronnych powinien dodatkowo obejmować także doprowadzenie do zmiany przeznaczenia tej działki.

Także lista gatunków roślin i zwierząt objętych monitoringiem oraz działaniami ochronnymi jest dość krótka w projekcie planu zadań ochronnych. W broszurze RDOŚ chwali się, że na obszarze Rogalińskiej Doliny Warty występują rzadkie ptaki drapieżne jak kania czarna i ruda oraz orzeł (bielik). Z gatunków będących przedmiotem szczególnego zainteresowania w zakresie monitoringu i ochrony można także spotkać traszkę grzebieniastą oraz kumaka nizinnego. W projekcie planu zadań o tych gatunkach nie można znaleźć ani słowa. Ochrona siedlisk ptaków została całkiem pominięta.

Warto więc zapoznać się z projektem planu zadań ochronnych i uczestniczyć w konsultacjach społecznych. Komplet dokumentacji zawierającej także szczegółowe mapy można znaleźć tu: Projekt planu ochronny Rogalińskiej Doliny Warty
Uwagi do projektu planu zadań ochronnych można zgłosić do 18 stycznia.

Plany takie powstaną w najbliższym czasie także dla pozostałych obszarów Natura 2000.

4 komentarze:

 1. Za mało mówi się u nas o ekologii, czy już przeszła moda na ten ruch? Wśród zielonych są wybitni specjaliści z tej dziedziny, ja anonimowy w imieniu jestem przekonany setek anonimowych prosimy o stały punkty tematyczny w tej materii. A szczególnie proszę o charakterystykę środowiska przyrodniczego mikroregionu od Buku przez Puszczykowo do Śremu w kontekście zagrożeń naporu agresywnej industrializacji. Czyli innymi słowy, co mamy i co możemy stracić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W miarę naszych skromnych możliwości postaramy się rozszerzyć tematykę ekologiczną. Mamy bardzo miłe relacje z działaczami zielonymi z różnych miejsc w kraju, ale jeszcze nie zgłosiła się do nas chętna osoba z Puszczykowa, żeby ten duży i ważki temat w przystępny sposób przedstawić.

   Usuń
 2. Powtórzę za autorką artykułu, który ukazał się w Kurierze Puszczykowskim - plany ochrony WPN wraz z otulinami mają obowiązywać przez lat 20 - warto by nasze władze samorządowe zastanowiły się i wzięły udział w ich tworzeniu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, władze powinny wziąć udział w tworzeniu planów ochrony WPN. To jest ich obowiązek. Mamy nadzieję, że potraktują tę sprawę poważnie.

   Usuń