Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 21 października 2013

Jutro obrady Rady!

Już jutro, 22 października, o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej odbędzie się 36. Sesja Rady Miasta. Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami miasta. Porządek obrad może nie zapowiada się fascynująco, ale doświadczenie uczy, że najciekawsze punkty pojawiają się znienacka lub są ukryte między wierszami.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/13/VI z 17 września 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 247).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 249).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 248a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 250).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk nr 246).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 254).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 253).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 252a).
 15. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz