Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 2 czerwca 2014

MY, LUDZIE WOLNOŚCI

Dorota Łuczak-Dydowicz*

Rok 2014 jest szczególnym rokiem jubileuszowym. Dopiero 1 maja świętowaliśmy 10-letnią obecność Polski w Unii Europejskiej, a już 4 czerwca obchodzić będziemy 25 rocznicę pierwszych wolnych demokratycznych wyborów. I choć droga Polski do Europy trwała aż 15 lat, to nie byłaby możliwa gdyby nie pamiętne wydarzenia z 1989 roku, które zmieniły naszą rzeczywistość.

Cieszymy się bardzo, że projekt pod nazwą „MY, LUDZIE WOLNOŚCI – co osiągnęliśmy, a co chcemy osiągnąć w przyszłości”, organizowany w czerwcu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa we współpracy z Fundacją Fiedlerów, Biblioteką Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury i Szkołą Podstawową Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. 

Tym projektem chcemy zaprosić mieszkańców Puszczykowa do wspólnego świętowania i tworzenia społecznej pamięci o 25 latach wolności.

Myślą przewodnią pierwszego spotkania w ramach projektu , które zatytułowaliśmy TRANSFORMACJA NA JĘZYKACH w dniu 4 czerwca od godz. 18.00 w kawiarence MIPETRAKA przy Muzeum Pracowni Literackiej im. Arkadego Fiedlera będą słowa Pauliny Wilk, laureatki Nagrody Bursztynowego Motyla z 2012 roku, zapisane w książce „Znaki szczególne”. Wspólnie z autorką mamy na­dzie­ją, że w czy­ta­ją­cych tę hi­sto­rię uru­cho­mią się wspo­mnie­nia, uczu­cia, a może tę­sk­no­ta za war­to­ścia­mi, które w wiel­kim wy­sił­ku prze­mian i w po­go­ni za nowym świa­tem po pro­stu zgu­bi­li­śmy. Chcemy się tymi wspomnieniami podzielić.

Podczas spotkania pokoleń MY LUDZIE WOLNOŚCI w dniu 11 czerwca o godz. 18.00 w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury chcemy porozmawiać przy kawie z mieszkańcami Puszczykowa – p. dr Zofią Wyka-Skibińską, p. Gabrielą Ozorowską i p. Krzysztofem Paszkowskim, którzy współtworzyli Komitet Obywatelski w Puszczykowie w latach 1988/1989/1990, organizowali pierwsze czerwcowe wybory a potem tworzyli samorząd terytorialny w Puszczykowie – w roku 1990 zostając radnymi, o tym jak zmieniła się Polska po 1989 roku. Chcemy dowiedzieć się, czym dla każdego pokolenia jest wolność, zwłaszcza dla pokolenia urodzonego już w wolnej Polsce.

Po­wrót do prze­szło­ści jest oczy­wi­ście przy­jem­ny, nawet wzru­sza­ją­cy. Jednakże nie chcemy za­trzy­ma­ć się jedynie na przy­jem­no­ści wspo­mi­na­nia. Ze wspo­mnień powinna wy­ni­kać ważna świa­do­mość o tym, ja­kich zmian trans­for­ma­cja fak­tycz­nie w na­szym życiu do­ko­na­ła a nad czym jeszcze musimy wspólnie pracować. Tak więc mottem spotkania KU PRZYSZŁOŚCI będą słowa Pauliny Wilk: „Tęsk­nię za swoim dzie­ciń­stwem w ostat­niej de­ka­dzie PRL, po­nie­waż za­pa­mię­ta­łam je jako czas wspól­no­ty, wy­mia­ny, bycia bli­sko in­nych ludzi i współ­dzia­ła­nia. Chcia­ła­bym, żeby te umie­jęt­no­ści – prze­sło­nię­te przez nowe, kon­sump­cyj­ne czy wol­no­ryn­ko­we kom­pe­ten­cje – udało nam się od­zy­skać i pie­lę­gno­wać w zmie­nio­nej rze­czy­wi­sto­ści.” a ideą jest wypracowanie fundamentów pod pracę z młodym pokoleniem w przyszłości.

Aby na dłużej zatrzymać w pamięci wspomnienia z tamtych lat, wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie mobilna wystawa HISTORIA WOLNOŚCI , gdzie w formie reportażu o przeszłości , dokumenty, cenne przedmioty oraz zdjęcia ułożą się w opowieść o szczególnym okresie transformacji w Polsce.

Spotkania poprowadzą i zrelacjonują uczestnicy warsztatów medialnych WOLNOŚĆ W OBIEKTYWIE, w tym m.in. uczniowie klas IV –VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.

Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszamy, szczególnie radnych wszystkich kadencji Rady Miasta Puszczykowa i Pracowników Urzędu Miasta 

„MY, LUDZIE WOLNOŚCI – 
co osiągnęliśmy a co chcemy osiągnąć w przyszłości„ 
pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

PROGRAM:

1. Spotkanie TRANSFORMACJA NA JĘZYKACH, czyli jak zmieniła się Polska po 1989 roku?  Dyskusja inspirowana słowami Pauliny Wilk, laureatki Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera z 2012 roku, zapisanych w książce „Znaki szczególne” , które zostaną przedstawione we fragmentach przez mieszkańców Puszczykowa.


Środa, 4 czerwca 2014 r., godz. 18.00, Kawiarnia MIPETRAKA obok Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, ul. Słowackiego 1, Puszczykowo, wstęp wolny.

2. Spotkanie MY LUDZIE WOLNOŚCI, czyli 
co czują, myślą, mówią ludzie, gdy zaczyna się wolność? Czym dla każdego pokolenia jest wolność? Udział wezmą osoby, które współtworzyły Komitet Obywatelski, organizowały pierwsze wolne wybory 4 czerwca 1989 roku a potem tworzyły samorząd terytorialny w Puszczykowie. Środa, 11 czerwca 2014, godz. 18.00, Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1, Puszczykowo, wstęp wolny 

3. Spotkanie KU PRZYSZŁOŚCI, które ma pokazać, że n
ie chcemy zatrzymać się na przyjemności wspominania. Ideą spotkania jest wypracowanie fundamentów pod pracę z młodym pokoleniem w przyszłości. 

Poniedziałek, 23 czerwca 2014 r., godz. 18.00,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kasprowicza 1 Puszczykowo, wstęp wolny.

4. Okolicznościowa wystawa mobilna HISTORIA WOLNOŚCI, dostępna w miejscach spotkań, w formie reportażu o przeszłości - dokumenty, cenne przedmioty oraz zdjęcia z tych pionierskich lat ułożą się w opowieść o szczególnym okresie transformacji. 


*Dorota Łuczak-Dydowicz - puszczykowska animatorka wydarzeń kulturalnych i sportowych, współpracowniczka "Kuriera Puszczykowskiego" i bloga "Zielone Puszczykowo", współzałożycielka komitetu wyborczego "Odświeżmy Puszczykowo". 

6 komentarzy:

 1. To piękna inicjatywa, wspomnienia które trzeba zapisać. Nie każdemu kto by chciał posłuchać dane jest tego dnia przyjść, ale wielu by to chętnie przeczytało.

  OdpowiedzUsuń
 2. wybaczcie, ja nie czuje się Wolnym Człowiekiem

  OdpowiedzUsuń
 3. Ad vocem wpisu z 9.52.
  To Twoje prawo Człowieku - masz prawo do własnego zdania.
  Ale doceń też to, że właśnie teraz możesz tak pisać.
  Pytanie czy sam zrobiłeś COKOLWIEK by było lepiej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo wiele. Chodzę tez wybierać za każdym razem. Taka wolnośc jak dziś jest napisana, pochwalona, ale jej nie ma. Ludzie nie umieją jej cenić i się nią cieszyć, więc zniewalają się sami kolejnymi ustawami, nakazami, przymusami itd itd.... Taka ich natura (ludzi), że jak nie ma okupanta to coś musi ich ograniczać i z czegoś muszą sie uwalniać, choćby z własnej płci.

   Usuń
 4. Organizatorom i Wszystkim Uczestnikom wczorajszego spotkania w kawiarence MIPETRAKA u pp. Fiedlerów serdecznie dziękuję - za liczny udział ale także za miłą atmosferę, która towarzyszyła spotkaniu. Taka wymiana myśli międzypokoleniowa i refleksja o minionych 25 latach była nie tylko ciekawa ale i chyba bardzo potrzebna.
  Więcej takich spotkań, pozdrawiam serdecznie, puszczykowianka

  OdpowiedzUsuń
 5. Tak, to było bardzo dobrze spotkanie - w dobrym klimacie i nastroju, miejsce wspaniałe do tego typu spotkań, których trochę w Puszczykowie brakuje.

  Cieszmy się wolnością i ...trochę więcej optymizmu życzę nam wszystkim

  OdpowiedzUsuń