Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 30 czerwca 2014

400 podpisów przeciw wycince i ekranom

Inicjatorzy akcji w akcji. Od lewej: Krzysztof J. Kamiński,
Marek Błajecki, Maciej Krzyżański, Ania Schmidt-Fiedler i
Radosław Fiedler. 
W ostatni weekend z inicjatywy Fundacji Fiedlerów były zbierane podpisy pod petycją w sprawie pilnego zwołania konsultacji społecznych w sprawie modernizacji linii kolejowej Poznań-Czempiń. Jak się bowiem okazało, wielu mieszkańców miasta nie zdawało sobie sprawy, że w ramach modernizacji zostanie wyciętych mnóstwo drzew, a zamiast nich postawione zostaną nieestetyczne i niekoniecznie uzasadnione ekrany akustyczne. W wyniku akcji udało się zebrać ok. 400 podpisów mieszkańców i przyjaciół Puszczykowa. Dziś zostaną one dostarczone burmistrzowi oraz władzom PKP wraz z listem napisanym przez prezesów puszczykowskich stowarzyszeń oraz Krzysztofa J. Kamińskiego, który od kilku lat aktywnie zabiega o ochronę puszczykowskiego charakteru i krajobrazu. Będziemy na bieżąco informować o reakcji burmistrza oraz władz PKP.

Puszczykowo, 30 czerwca 2014 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Ul. Grunwaldzka 7, Puszczykowo
Gabriela Ozorowska - Prezes

Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu
i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny 
Ul. Lipowa 10, Puszczykowo
Piotr Wojnowski – Prezes

Pan
Andrzej Balcerek
Burmistrz Puszczykowa

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne:


1. przekazanie mieszkańcom Puszczykowa szczegółowych informacji dotyczących zakresu prac związanych z modernizacją linii kolejowej Poznań-Wrocław na odcinku miasta Puszczykowa.
2. zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem PKP, władz miasta, przedstawicieli 
mieszkańców, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z inwestycją 
w naszym mieście.

Przy okazji realizacji tej inwestycji, obserwujemy z niepokojem znaczące zmiany krajobrazowe, estetyczne i logistyczne mające miejsce w sąsiednich miejscowościach (Luboń, Łęczyca, stacja Poznań Dębiec) oraz trwające prace przygotowawcze w Puszczykowie.

Czujemy się pozbawieni rzetelnej informacji na temat zakresu prac, ich rezultatów i wpływu na krajobraz Puszczykowa i codzienne funkcjonowanie w mieście. Sprawdziliśmy, że w ramach planowanej inwestycji od 2005 r. w Puszczykowie nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji. 

Uważamy, że montaż ekranów w mieście-ogrodzie jakim jest Puszczykowo powinien uwzględniać unikatowy charakter miejscowości, maksymalnie wkomponowywać się w otoczenie, nie niszczyć zieleni, zabytkowego tunelu przy stacji Puszczykowo i nie utrudniać zwykłej komunikacji na terenie miasta. Dochodzące nas sygnały świadczą o tym, że warunki te nie zostaną uwzględnione.

Uważamy, że konieczne jest wysłuchanie głosu, nas - mieszkańców i skorygowanie planów inwestycyjnych o powyższe wnioski.

W załączeniu lista ok. 400 podpisów zaniepokojonych mieszkańców Puszczykowa – zebranych w bardzo krótkim czasie 28-29 czerwca br.

Z poważaniem

Gabriela Ozorowska 
Piotr Wojnowski 
Krzysztof Kamiński

5 komentarzy:

 1. A propos ekranów akustycznych:

  http://wpolityce.pl/lifestyle/203131-miliony-wyrzucone-w-bloto-nik-stwierdza-bledy-przy-budowie-ekranow-akustycznych-na-euro-2012

  OdpowiedzUsuń
 2. Szybko się obudziliście, mieszkańcy ul Śląskiej wiedzą o tym od co najmniej 2 lat i nie robią z tego tytułu wielkiego hałasu. Zapraszam wszystkich którzy mieszkają daleko od torów do przespania chociaż jednej nocy w domu przy torach, a potem negowania stawiania ekranów.

  OdpowiedzUsuń
 3. A ja jako mieszkanka ul. Śląskiej nie chcę mieć tych paskudnych ekranów i popieram protest. Do szumu przejeżdżającego pociągu przez lata się przyzwyczaiłam, ale nie chcę mieć cienia do połowy domu i na większości działki. Gdyby to to jeszcze było przeszklone, a nie taki mur który ma mi wyrosnąć za oknem. Ekranom mówię NIE!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Również mieszkam przy ul.Śląskiej i podobnie jak "przedmówczyni" szpetnym,dzielącym miasto i zbytecznym ekranom-mówię NIE !
   To,że do tej pory nie było protestów nie wynika bynajmniej z przyzwolenia na to paskudztwo,tylko z faktu,że nikt nas o zdanie w tej sprawie nie pytał (jak i w wielu innych sprawach)

   Usuń

 4. Wiadomości › Drogi
  Onet
  dzisiaj 10:07
  Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?

  Specjaliści z NIK wzięli pod lupę GDDKiA oraz autostrady budowane na Euro 2012. Wyniki przeprowadzonej kontroli ujawniły wiele nieprawidłowości zarówno po stronie inwestora, jak i Ministerstwa Środowiska.


  W cza­sie boomu dro­go­we­go przed Euro 2012 w Pol­sce obo­wią­zy­wa­ły bar­dziej ry­go­ry­stycz­ne normy ha­ła­su niż w nie­któ­rych bo­ga­tych pań­stwach eu­ro­pej­skich np. Niem­czech czy Wiel­kiej Bry­ta­nii.

  I tak dalej.

  OdpowiedzUsuń