Szukaj na tym blogu

niedziela, 26 stycznia 2014

39. Sesja Rady Miasta

Marcin Muth*

W najbliższy wtorek, 28 stycznia 2014 roku, o godzinie 17.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Wśród wielu punktów porządku obrad wyróżnia się ten dotyczący wyboru nowego przewodniczącego rady. 

Przypomnijmy, że poprzedni przewodniczący Zbigniew Czyż został usunięty z Rady Miasta w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym, który ukrywał przez prawie 2 lata, pobierając w tym czasie spokojnie nienależne diety i reprezentując Radę Miasta nie tylko przy oficjalnych okazjach, ale także w polemikach z mieszkańcami. 

Skandaliczne zachowanie radnego Zbigniewa Czyża nie spotkało się z potępieniem jego kolegów z Rady i Urzędu Miasta. Wręcz przeciwnie, radna Małgorzata Szczotka zaatakowała w niewybredny sposób mieszkańców próbujących się dowiedzieć, jak mogło dojść do kuriozalnej sytuacji w puszczykowskim samorządzie. Pani Radna w styczniowym "Echu Puszczykowa" pozwoliła sobie postawić dociekliwym mieszkańcom absurdalne zarzuty. Oprócz kompletnie niezrozumiałego ataku na przedstawicieli puszczykowskich mediów (w tym naszego bloga), którzy zgodnie z prawem i duchem demokracji relacjonowali i rejestrowali obrady, Pani Radna Małgorzata Szczotka zarzuciła występującym podczas sesji mieszkańcom, że ich "moralno-etyczna postawa pozostawia wiele do życzenia". Byłem na sesji, relacjonowałem ją, pamiętam mniej więcej, kto i w jaki sposób się odzywał do radnych, ale nie mam pojęcia, która z tych osób prowadzi się niemoralnie. Pani Szczotka rzuciła na kilkadziesiąt osób oskarżenie bez żadnego potwierdzenia. Każdy kto na tej sesji był, może czuć się obrażony a nawet pomówiony.

Pozostawiając na boku moralne nauki Pani Radnej, która nie widzi nic złego w oszustwie swojego  kolegi z komitetu i rzucaniu bezpodstawnych oskarżeń wobec mieszkańców interesujących się sprawami miasta, zachęcamy też do zwrócenia uwagi na punkty porządku obrad odnoszące się miejskiej instytucji Centrum Animacji Sportu. Warto przeczytać protokół pokontrolny CAS oraz odpowiedź szefowej tej instytucji Joanny Hejnowicz, która niedawno została za swoją działalność nagrodzona tytułem "Pasjonat Sportowej Polski". Po lekturze można odnieść wrażenie, że opracowanie radnych jest dużo słabiej przygotowane niż odpowiedź urzędniczki. Co zrobią z tym fantem puszczykowscy radni? Boję się pomyśleć. 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 38/13/VI z 17 grudnia 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 283).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 275).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 277).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 282).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 280).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 278).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 279).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 281).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 293).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie (druk nr 292).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 289).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 287).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 (druk nr 288).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (druk nr 284).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 285).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 286).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 290).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 291).
 23. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli Centrum Animacji Sportu.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 26. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 27. Wolne głosy.
 28. Zamknięcie sesji.
*Marcin Muth - redaktor prowadzący bloga "Zielone Puszczykowo".

29 komentarzy:

 1. Radni od 2010 roku wiedzieli o zarzutach karnych, jakie miał przewodniczący Czyż. Nie odwołali go z funkcji przewodniczącego mimo tego. Kompromitacja i wstyd na cały kraj.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezrozumiałe dla mnie jest to, że po wygranych wyborach samorządowych w 2010 roku radni reprezentujący komiitet wyborczy "Razem dla Puszczykowa" wybrali na Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Czyża. Mieszkańcy nie mieli już na to wpływu. To sami radni o tym zadecydowali kierując się znaną zasadą "primus inter pares" co oznacza "pierwszy wśród równych sobie". Coś dodać, coś ująć?

   Usuń
  2. Jak podaje Wikipedia "primus inter pares" określa osobę , która posiada autorytet wśród pozostałych członków grupy. Czym zasłu żył sobie p. Czyż na takie wyróżnienie, w czasie, gdy było już wiadomo, że toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne?

   Usuń
  3. Radny Czyż na początku obecnej kadencji miał dokonania: przeszedł z grupy radnych, których wprowadziła poprzednia pani burmistrz /wraz z całą wiedzą, którą wtedy posiadał/ do opozycji /obecnie rządzący/ i wsławił się na sesjach wyjątkowymi atakami na byłą burmistrza. Mało? Pan Szafarkiewicz zawsze był uważany za małopracowitego lenia, pozycja wice jest dla niego idealna.

   Usuń
  4. Jaki wstyd? Pani Radna Szczotka wyrażnie powiedziała na sesji Rady Miasta, że ona się nie wstydzi, bo nie ma za co! Wstydzą się za to mieszkańcy za to,, że ją wybrali!

   Usuń
 2. Tak popełnili grzech zaniechania. Bo tak naprawdę to gdyby sam radny miał honor to zawiesiłby się sam - oczywiście, że zgodnie z prawem dopiero po wyroku był osoba skazaną, ale jeszcze wówczas 1,5 roku pełnił funkcję funkcjonariusza publicznego, czego polskie prawo zabrania! Takich przypadków trochę w Polsce było i jest nadal.
  Tylko szokuje brak POKORY u wszystkich radnych i burmistrza: na grudniowej sesji należało wstać i przeprosić wszystkich mieszkańców Puszczykowa w imieniu samorządu za sytuację przynoszącą wstyd całemu miastu. Wg mnie powinien to zrobić wiceprzewodniczący rady, który prowadził sesję. A teraz doczekaliśmy się aroganckiej krytyki mieszkańców, którzy śmieli zadawać pytania, co przecież jest ich obowiązkiem! I to krytykuje publicznie osoba, która chce uchodzić za wzór cnót moralnych a także wiedzy polonistycznej...Sama uczy i wychowuje dzieci w swojej szkole - to jest dopiero wzór do naśladowania.
  Po tym samorządzie widać, jak dalekie jest im rozumienie mandatu radnego - że to przecież służba publiczna. O tempora, o mores!

  OdpowiedzUsuń

 3. Skopiowane:

  Jeszcze przed dwoma miesiącami na łamach "Echa" dyżurnym krytykiem i umoralniaczem był Przewodniczący Czyż. Dziś zastąpiła go godnie jego bliska koleżanka p. Szczotka. W długim tekście pani radna słowem nawet nie wspomniała o swoim koledze Zbyszku Czyżu, który był głównym bohaterem tej Rady i czego grudniowa Rada przede wszystkim dotyczyła. Nie omieszkała jednak "dokopać" wszystkim, którzy ośmielili się radnych o jej kolegę zapytać.

  Pani radna pisze: " Najtrudniej zrozumieć to, że oceniali naszą moralność ludzie, których postawa moralno-etyczna, jak ogólnie wiadomo, pozostawia wiele do życzenia". Pani radna, dlaczego się Pani krępuje, po co tak anonimowo? Wprost niech Pani napisze, skoro powszechnie wiadomo, czyja postawa moralno-etyczna pozostawia wiele do życzenia. Proszę jasno napisać, którzy z mieszkańców, skoro ogólnie to wiadomo, źle się prowadzą, kradną etc. Proszę się nie krępować, przecież pisze Pani te słowa w miejskim informatorze, za publiczne pieniądze o podatnikach, którzy na wydawanie tego informatora i Pani diety się składają. Niech Pani imiennie napisze co sądzi Pani o swoich wyborcach.

  I na koniec: chodzi Pani do kościoła, czyta czytania, ale niewiele z nauki płynącej z Biblii chyba Pani zrozumiała. A skoro tego Pani nie rozumie, to znaczy, że nie ma Pani kompetencji, uczyć dzieci czytania ze zrozumieniem w swojej szkole.

  OdpowiedzUsuń
 4. Pani radna Szczotka ma skrzywienie zawodowe nauczycielki: musi kogoś pouczać.
  Szkoda tylko, że sama nie daje dobrego przykładu. Jak wyglądał komisje przez nią prowadzone wszyscy pamiętamy: jedynie słuszna racja to MOJA racja, bo ja wiem co mieszkańcom trzeba. Gdyby była konsekwentna to ona przekonałaby burmistrza i radnych że jedyną słuszną sprawą była rozbudowa SP 1 - rzeczywiście rozwiązanie na lata.Ale łatwiej był przekonać swoje koleżanki nauczycielki i rodziców "swoich" dzieci no i optować za zakupem tekturowego budynku na rynku z przeznaczeniem na "Książnicę XXI wieku". Przydałoby się trochę ekonomi Pani radna i więcej POKORY

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę nie obrażać nauczycieli. Nie wszyscy mają "skrzywienie zawodowe". Jest wielu dobrych pedagogów, którzy potępiają zachowanie i wypowiedzi p. radnej Szczotki.

   Usuń
  2. Wybaczcie Państwo, ale nauczycieli i rodziców nie trzeba "namawiać" - dla większości jest to naturalne rozwiązanie i jest to zrozumiałe. Wytykanie tego i dzielenie mieszkańców jest nie na miejscu. Przy wielu moich zastrzeżeniach do działalności radnych - nie zgadzam się na tego typu retorykę.

   Pozdrawiam,
   Iwona Janicka

   Usuń
 5. Uważam, ze wszyscy mieszkańcy obecni na sesji RMP 17 grudnia 2013 zostali obrażeni i pomówieni przez osobę publiczną- radną Małgorzatę Szczotkę w artykule w ostatnim Echu w art. na s. 6 , Informatorze Miejskim, wydawanym za pieniądze podatników. Powinni wystąpić o przeproszenie PUBLICZNE. Ich nazwiska są przecież na liście obecności więc łatwo sprawdzić kogo tak zlinczowała radna.To wystąpienie jest niegodne radnego; zamiast radzić innym niech sama zacznie od siebie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Można było przewidzieć, że Szafarkiewicz zostanie przewodniczącym rady na te 1/2 roku; ale raczej pracować będzie radna Hempowicz bo nowy przewodniczący znany jest z lenistwa, dlatego może wytrzymać tylko te pół roku do wyborów. Miejmy jednak nadzieję, że sesje poprowadzi sprawnie w tej dusznej sali, bo przecież to właśnie on nie pozwala włączyć klimy, bo...wieje mu na plecy!

  OdpowiedzUsuń
 7. Myślę, że pod nowym przewodniczącym Rady dynamicznie ruszy sprawa uzbrojenia działek na Starym Puszczykowie... Dodajmy - jego działek....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mogłem być na ostatniej sesji Rady Miasta. Czy można dowiedzieć się tego, jak przebiegało głosowanie? Czy np. p. Szczotka też miała ambicję zostania np. wiceprzewodniczącą. Moim zdaniem bardzo by się nadawała!

   Usuń
  2. Na jedynego kandydata głosowało 13 radnych...
   Do walki o vice-przewodniczącego zostali zgłoszeni:
   przez pana Macieja Stelmachowskiego - Tomasz Potocki
   przez panią Elżbietę Czarnecką - Małgorzata Hempowicz
   2 do 10 głosów, vice została M.Hempowicz
   Komentarz:
   Stary beton popierający pana Cz. wszystko sobie poukładał więc nie ma wątpliwości w jakim kierunku zmierza obecna władza z panem Balcerkiem na czele.
   Zaskoczeniem była nominacja pana Potockiego przez pana Stelmachowskiego, czyżby?
   2głosy plus On to już KLUB a za chwilę wybory uzupełniające i co dalej...?
   Gdybym mógł głosować wybrał bym radnego Potockiego ponieważ mógłby łączyć młodych ze starszymi mieszkańcami naszego miasta.
   A opinie wśród moich znajomych ma bardzo pozytywną.
   Wkrótce bardzo ważne głosowanie nad mpzp i zobaczymy jak zagłosuje beton a jak nowy Klub: Stelmachowski, Potocki i ?

   Usuń
  3. Podoba mi się niezależność pana T.Potockiego i odwaga przeciwstawienia się jak pisze kolega wyżej "betonowi". Było by to coś nowego i łagodzącego napięta sytuację w naszym mieście. Jeszcze raz gratulacje dla T.Potockiego i życzenia tak dalej.

   Usuń
  4. Przecież p. Potocki to młoda gwardia betonowych. A sprawdzianem dla niego będzie to, jak zagłosuje w sprawie mzp

   Usuń
  5. Ale nadzieję trzeba mieć , bez niej pozostałoby tylko opuszczenie rąk, a my przecież wciąż jeszcze walczymy...

   Usuń
  6. Rozmawiałam kilka dni temu z panem Potockim na temat marketów i z tego co usłyszałam jest za "Lidlem" ale przeciw mpzp. Wnioskuje, że będzie głosował za "NIE" dla planów pana burmistrza.

   Usuń
  7. Nie rozumiem jak mozna być za Lidlem a jednocześnie przeciw mpzp. Chyba ze Pan Potocki chce wybudowania Lidla obok swojej posesji. Walczymy przecież przeciwko umiejscowianiu dużych obiektów w "mieście -ogrodzie".Panie Radny nie można "zjeść ciastko i mieć ciastko".Niech Pan zdecyduje, po której jest Pan stronie - Mieszkańców czy inwestorrów?

   Usuń
  8. Może Pan Potocki wsłuchał się w głosy nielicznych mieszkańców Górnego Puszczykowa i Niwki, którzy optują za marketami.
   Może chce wyjść naprzeciw ich życzeniom. Proponuję InterMarche na Górnym Puszczykowie a na Niwce niech stanie Lidl - będą mieli blisko, tanio, nie będą tracić pieniędzy na benzynę ...

   Usuń
 8. Zgadzam się z wpisami wcześniej.
  To był układ burmistrza i jego KW Razem dla Puszczykowa.
  Pozbył się Czyża, poukładał Radę i teraz myśli, że już rządzi.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dlaczego wszystkie wpisy na tym blogu są anonimowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy ma do wyboru formę komentowania. Może to zrobić anonimowo, może się zalogować, może podpisać. Nie ograniczamy tego. Część czytelników ma kłopot z techniczną stroną komentowania, inni wolą pozostać anonimowi z innych powodów.

   Usuń
  2. A dlaczego Pan/Pani się nie podpisał/a/?

   Usuń
  3. Witamy Panie Przewodniczący - a Pan też się nie podpisuje?

   Usuń
 10. Myślę, że rzeczywiście testem dla młodego radnego Potockiego będzie głosowanie nad planem: czy okaże się betonem jak jego starsi koledzy czy też pomyśli samodzielnie. Będzie to wymowne bo przecież był (jest?)bliskim kolegą Czyża, który tak niehonorowo zachował się wobec mieszkańców.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli Pan Burmistrz w dalszym ciągu upierać się będzie przy planie zagospodarowania Puszczykówka, napisanym wyłącznie pod dyktando inwestorów przeciwko swoim mieszkańcom, to będzie znaczyło że nie rozumie idei samorządności - podstawowej zasady demokracji, Miasto to my, Panie Burmistrzu- niech Pan wreszcie to zrozumie!

   Usuń
  2. Mieszkam w centrum , na ulicę Dworcową przyjeżdżam z reguły z dziećmi rowerami latem na lody lub do Muzeum Fiedlera. Cicha , spokojna okolica zachęcająca do relaksu i odpoczynku. Nie rozumiem, jak można w tak bezmyślny sposób niszczyć to miejsce. Gdzie są radni z tej częśći miasta, którzy się na to godzą? Jak mogą spokojnie patrzeć w oczy swoim wyborcom?

   Usuń