Szukaj na tym blogu

niedziela, 26 maja 2013

Co dalej z Rogalinem?

Łęgi Rogalińskie. Fot. Jacek Gulczyński
Ciągle niejasna jest sytuacja w Rogalinie. Co prawda, Agencja Nieruchomości Rolnych wstrzymała planowaną na 20 marca br. eksmisję spółki Majątek Rogalin, ale stało się to dopiero po zmasowanej kampanii medialnej w obronie tego wyjątkowego miejsca. Wymienia się różne powody wstrzymania eksmisji, ale tak naprawdę żaden z nich nie zmienia istoty sprawy, a mianowicie nie rozwiązuje problemu Majątku Rogalin, którym jest niejasna sytuacja własnościowa. 

Przypomnijmy, że ostatni właściciel Rogalina - dyplomata, Minister Spraw Zagranicznych i Prezydent RP na Uchodźstwie - hrabia Edward Raczyński w 1990 roku ustanowił Fundację im. Raczyńskich w Poznaniu i przekazał jej nie tylko pałac wraz z parkiem i galerią cennych obrazów, ale także przysługujące mu prawo do otaczającego posiadłość majątku ziemskiego. Niestety, o ile pałac, galeria i park są faktyczną własnością Fundacji, nad którą pieczę sprawuje dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, o tyle majątek ziemski jest jedynie dzierżawiony od Agencji Nieruchomości Rolnych przez powołaną w tym celu spółkę Majątek Rogalin zarządzaną przez Mikołaja Dmowskiego Pietraszaka. 

Spółka Majątek Rogalin na dzierżawionych ziemiach dzierżawi od ANR 200 ha Łęgów Rogalińskich chronionych w programie "Natura 2000" oraz 400 ha pól na północ od szosy Mosina-Kórnik i prowadzi na nich gospodarstwo rolne obejmujące między innymi hodowlę owiec oraz uprawy roślin (m.in. rzepaku). Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł niedawno, że dzierżawa wygasła już w 2009 roku i wydał zgodę na eksmisję spółki Majątek Rogalin. Prezes spółki złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sytuacja do dziś nie została ani wyjaśniona, ani rozwiązana.

Sytuacja wydaje się wyjątkowo zawiła i absurdalna, ponieważ na zdrowy rozum wszystko da się załatwić w prosty sposób. Skoro dawny właściciel podarował rodakom wspaniały pałac z parkiem i przyległościami, to nie pozostaje nic innego, jak się tym pięknym kawałkiem ziemi zająć w sposób należyty. Kiedy natomiast czytam wypowiedź poznańskiego szefa Agencji Nieruchomości Rolnych, który chce odzyskać teren, bo jego zadaniem jest prywatyzacja posiadanej w zasobach ziemi, to myślę, że Edward Raczyński musi się w grobie przewracać. 

Jakkolwiek można mieć pewnie sporo zarzutów do instytucji i spółek zarządzających Rogalinem, to jednak zdecydowanie lepiej, żeby ziemie dookoła pałacu należały do Fundacji im. Raczyńskich lub Muzeum Narodowego niż do Agencji Nieruchomości Rolnych, która w każdej chwili może je sprzedać operatywnemu deweloperowi, który natychmiast postawi sobie tam osiedle o pięknej nazwie "Pałacowe" albo "Pod Dębami". 

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się przekazanie ziemi Fundacji im. Raczyńskich przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Tak postąpiono wcześniej w przypadku pobliskiego Kórnika, gdzie ustawą sejmową przekazano tamtejszy majątek fundacji Zakłady Kórnickie. Można? Można.

Poniżej publikujemy tekst listu skierowanego przez klub opozycyjnych mosińskich radnych do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zachęcamy do wysyłania podobnych listów we własnym imieniu. Dobrym pomysłem może być także naciskanie naszych posłów i senatorów w tej sprawie. Przyszłość Rogalina jest w naszych i ich rękach. 


Radni Rady Miejskiej                                                                               Mosina, 08 maja 2013 r. 
w Mosinie
Klub Radnych
Koalicja Samorządowa                                                    
                                 
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 

Pan Leszek Świętochowski 

ul. Dolańskiego 2 00 - 215 WarszawaSzanowny Panie Prezesie

Jako radni Rady Miejskiej w Mosinie z ogromną troską obserwujemy to, co się dzieje w ostatnim czasie wokół Majątku Rogalin. Informacja o żądaniu opuszczenia ziemi i zabudowań w bardzo krótkim i niemożliwym do wykonania terminie wydawała się nam wręcz niewiarygodna. Z ulgą przyjęliśmy fakt podjęcia przez Agencję rozmów w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Mamy świadomość, że Rogalin jest miejscem wyjątkowym ze względów historyczno-kulturowych i przyrodniczych.

Aby zapewnić Rogalinowi właściwą ochronę ważne jest, by gospodarowanie na gruntach stanowiących w przeszłości własność rodziny Raczyńskich było związane z Fundacją im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Obecnie trwa procedura  nadania Rogalinowi statusu Pomnika Historii zarezerwowanego dla obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.  Najpewniejszym sposobem uchronienia i utrwalenia przyrodniczo – historycznych zasobów Rogalina jest naszym zdaniem powierzenie własności tego miejsca   instytucji, której statutowym celem jest realizacja właśnie tego zadania. 

Prosimy zatem o rozpatrzenie możliwości przekazania w formie darowizny nieruchomości rolnych zwanych Majątkiem Rogalin, aktualnie pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, na rzecz Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, na  podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.

                                                          W imieniu Klubu Radnych
                                                                            Przewodniczący


 do wiadomości :
Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, 61-745 Poznań, al. Marcinkowskiego 9.           

Więcej o Rogalinie:

1 komentarz:

  1. Rogalin temat równie ważny, przyjdzie na niego kolej.

    OdpowiedzUsuń