Szukaj na tym blogu

sobota, 15 marca 2014

Radni o marketach, sporcie i szkołach

Mijający tydzień zakończy się mocny akcentem - już jutro wybory uzupełniające do Rady Miasta w okręgu 4. Następny tydzień zacznie się niemniej ciekawie. Pisaliśmy już o spotkaniu z gośćmi z Brazylii, którzy promować będą kulturę swojego kraju i wymieniać z mieszkańcami Puszczykowa doświadczenia dotyczące animacji kultury. Oprócz tego w poniedziałek i we wtorek odbędą się ważne posiedzenia Komisji Rady Miasta. 

W poniedziałek, 17 marca, o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którym radni będą m.in. dyskutować o słynnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Dworcowej. Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miasta radni zdecydowali się kontynuować prace nad kontrowersyjnym planem. Pierwszym etapem prac będzie analiza uwag do planu zgłoszonych przez mieszkańców. Oto wszystkie punkty obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej,
  • zmiany Uchwały Nr 259/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
  • utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego",
  • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa,
  • przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku,
  • przyznania stypendium sportowego.
2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
3. Omówienie złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
4. Sprawy bieżące.

We wtorek, 18 marca, o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w którego porządku znalazły się następujące punkty:

1. Informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane organizacje pozarządowe w 2014 (Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo).
2. Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli - omówienie.
3. Sprawy bieżące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz